projektinmating

  • UBS
Projektnamn
Handledning och bedömning inom yrkesutbildningen, 15 sp
Projektkategori
YA! och pedagogiken
Projektstart
13.04.2019
Projektslut
31.12.2020
Målgrupp
Undervisande och handledande personal inom yrkesutbildning.
Beskrivning

Fortbildningen stöder den undervisande och handledande personalen i förnyelsen av arbetssätt och -metoder när yrkesutbildningens verksamhetsmiljö har förändrats. Utveckling av handledningskompetensen genomsyrar alla tre delar i fortbildningen; personlig tillämpning, bedömning samt sätt och möjligheter för lärande som vardera är 5 sp.

  • Personlig tillämpning
  • Metoder och möjligheter för lärande
  • Bedömning

Förberedande personlig komptenskartläggning, inledande onlineträff (2 h), gemensam utbildningsdag i maj i Tammerfors, en utbildningseftermiddag (3 h) online i juni och augusti, därefter utbildningseftermiddagar online två gånger/månad samt webbhandledning.

Kontaktperson
Christel Holmlund-Norrén
Partners
Finansiär
Utbildningsstyrelsen
Aktivt
Relaterade projekt
Yrkesläraren som bedömningsproffs - berömmer eller bedömer du?
Bilagor

Yrkesakademin i Österbotten | 2019