projektinmating

  • UBS
Projektnamn
Handledning och bedömning inom yrkesutbildningen, 15 sp
Projektkategori
YA! och pedagogiken
Projektstart
13.04.2019
Projektslut
31.12.2020
Målgrupp
FORTBILDNINGEN ÄR INSTÄLLD.

20 deltagare antas till den av Utbildningsstyrelsen beviljade kostnadsfria personalfortbildningen för undervisande och handledande personal inom yrkesutbildningen. Resor och mat bekostas av deltagaren/arbetsgivaren.

Förutsättningar att delta: Deltagaren har bärbar dator och färdigheter att delta i utbildning via nätet.
Beskrivning

Fortbildningen stöder den undervisande och handledande personalen i förnyelsen av arbetssätt och -metoder när yrkesutbildningens verksamhetsmiljö förändras. Utveckling av handledningskompetensen och bedömning ingår i alla tre delar av fortbildningen. Deltagaren kan välja att delta i alla tre utbildningsdelar eller någon av delarna som var och en omfattar 5 sp.

  • Personlig tillämpning
  • Metoder och möjligheter för lärande
  • Bedömning

 

Personlig tillämpning, 5 sp


Mål: Utbildningsdelen introducerar i principerna för personlig tillämpning och utbildningsanordnarens process för personlig tillämpning. Dessutom stöds utvecklingen av deltagarens handledningskompetens.

Centralt innehåll: 
• Personlig tillämpning; betydelse, process, dokumenteringi PUK, ePUK
• Handlednings- och stödtjänster i personliga tillämpningen
• Personlig tillämpning som mångprofessionell tsamarbete
• Karriärvägledning
• Personlig tillämpning och handledning som stöder studerandes delaktighet
• Att stärka hörandet av studerande
• Färdigheter i personlig tillämpning; bedömning av den egna verksamheten och att utvecklas som handledare.

Genomförande: Delen består av inledande webbmöte, seminarium, onlineutbildning och handlett arbete i lärmiljön enligt deltagarnas behov. Personliga utvecklingsbehov avgör hur kunnandet förvärvas, vilket planeras i samråd med lärarna. Deltagaren gör ett utvecklingsarbete till temat och det egna arbetet. 

Tidtabell: 6.4 inledning kl 14-16, 5.5 seminarium i Tammerfors (heldag), 4.6 och 27. 8 kl. 13-16. 

Deltagaren kan välja att endast delta i denna utbildningsdel.

 

Metoder och möjligheter för lärande, 5 sp

Mål: Delen introducerar i lärmiljöer med målet att deltagaren handleder studerande till personliga vägar och självständigt ansvar. Deltagaren kan planera helheter i arbetslivet enligt examensgrunderna genom
utbildnings- eller läroavtal. Deltagaren använder digitala verktyg med pedagogiska motiveringar.

Centralt innehåll: 
• Egna pedagogiska modeller i relation till möjligheteroch metoder att lära
• Identifiering och information om personligt plane rade, genomförda och bedömda arbetslivsnärametoder för lärande
• Användning av digitala verktyg
• Kompanjonskap inom egna området
• Gemensamma examensdelar integrerat i arbetslivet och i läroanstalten
• Handledning och lärande i arbetslivet för studerande i behov av särskilt stöd
• Färdigheter för planering av lärande; bedömning och utveckling av egna färdigheter.

Genomförande: Delen består av inledande webbmöte, seminarium, onlineutbildning och handlett arbete i lärmiljön enligt deltagarnas behov. Ditt personliga utvecklingsbehov avgör hur kunnandet förvärvas. Du gör ett utvecklingsarbete till temat och ditt egna arbete. 

Tidtabell: 6.4 inledning kl. 14-16, 5.5 seminarium i Tammerfors (heldag), 10.9, 22.9 och 6.10 kl 13-16.

Deltagaren kan välja att endast delta i denna utbildningsdel.

 

Bedömning, 5 sp

Mål:  Utbildningsdelen introducerar i principer och metoder för handledande bedömning och bedömning av kunnande. Målet är att deltagaren är medveten om olika områden av bedömning; känner till betydelsen av handledande bedömning, självbedömning och bedömning av kunnande som helhet. Deltagaren kan ge studerande respons på hur kunnandet har utvecklats och bedöma studerandes kunnande i yrkesprov.

Centralt innehåll: 
• Respons som metod för handledande bedömning
• Studerandes självbedömning
• Planering och genomförande av personligt tillämpade yrkesprov i samarbete med arbetslivet och enligt krav på yrkesskicklighet och mål för kunnande
• Examensgrundernas kriterier som grund för bedömning av kunnandet
• Färdigheter i genomförande och bedömning av yrkesprov; bedömning och utveckling av den egna färdigheten.

Genomförande: Delen består av inledande webbmöte, seminarium, onlineutbildning och handlett arbete i lärmiljön, enligt deltagarnas behov. Ditt personliga utvecklingsbehov avgör hur kunnandet förvärvas. Du gör ett utvecklingsarbete till temat och ditt eget arbetet. I genomförandetanvänds material och modeller som har utarbetats inom Bästa-projekten. 

Tidtabell: 6.4 inledning kl. 14-16, 5.5 seminarium i Tammerfors (heldag), 29.10, 10.11 och 26.11 kl 13-16. 

Deltagaren kan välja att endast delta i denna utbildningsdel.

 

Anmälan: Senast 20.3.2020 via denna ANMÄLNINGSLÄNK. För avbokningar som sker utan egentlig orsak efter att avbokningstiden har gått ut faktureras 100€ i administrationskostnader.

 

Kontaktperson
Christel Holmlund-Norrén
Partners
Utbildningsprojektet har planerats tillsammans med yrkeslärarhögskolorna Oamk, Tamk (Tuni) Hamk, Haaga-Helia och Jamk.
Finansiär
Utbildningsstyrelsen
Status
Relaterade projekt
Yrkesläraren som bedömningsproffs - berömmer eller bedömer du?
Bilagor

Yrkesakademin i Österbotten | 2019