projektinmating

Projektnamn
Lärande forum i produktifiering av tjänster inom social- och primärhälsovården
Projektkategori
Arbets- och Näringslivet
Projektstart
01.09.2011
Projektslut
31.12.2013
Målgrupp
Personal inom Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård (K5) samt personal inom Yrkesakademin i Österbotten
Beskrivning

Målsättningen med projektet är att

  • Skapa lärande forum utgående från behovet i organisationerna och därmed möjliggöra förståelse och insikt för vad själva produktifierings- och prissättningsprocessen innebär
  • Introducera produktifiering och prissättning av tjänster och implementera produktifierings- och prissättningsprocessen i pilotgrupperna utgående från behovet av kompetenshöjande satsningar
  • Att verktyg för produktifierings- och prissättnings processen skapas för det fortsatta arbetet och att processen ses som en naturlig del av verksamheten.
  • Skapa nätverk av resurspersoner som har förståelse, insikt och beredskap i produktifiering och prissättning och i fortsättningen kunde bistå med sin expertis
Kontaktperson
Avdelningschef Elisabet Björk-Norrgård, 050 336 82 81, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Partners
Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård (K5)
Finansiär
Närings- trafik- och miljöcentralen i Finland
Status
Relaterade projekt
Bilagor
  • NTM

Yrkesakademin i Österbotten | 2019