projektinmating

Projektnamn
Lär för livet
Projektkategori
YA! och pedagogiken
Projektstart
01.08.2009
Projektslut
31.12.2012
Målgrupp
Beskrivning

Den konkreta verksamheten består av att:

  • Kartlägga studiefärdigheter genom olika tester och skapande av en modell för självutvärdering av studiefärdigheter genom kartläggning av inlärnings-förutsättningar. Skapande av en modell till en individuell plan som ett komplement till den personliga examensplanen
  • Testa modeller av perceptionsförmåga och utarbeta webbaserad handledning för vuxenstuderande, utgående från kartläggning och perceptionsförmåga och en modell för en individuell plan för handledning.
  • Henkilökohtaismamismääräyksen 43/011/2006 mukaisen ohjaus- ja tukitoimien ja - tarpeiden tiedostaminen ja suunnitteluosaamisen lisääminen kouluttajilla. Ohjaus- ja tukitarpeiden määrittely, niiden kehittäminen ja kokeilu.

Detta innefattar modeller för utvidgad individualiserad handledning för vuxna studerande med olika inlärningsförutsättningar. Projektet strävar också till att definiera, utveckla, testa och informera om handledning och stödfunktioner samt stödbehov enligt Föreskrift om individualisering 43/011/2006. Inom projektet utvecklas också ett koncept för genomförande av personlig tillämpning för vuxenstuderande vid inlärningsformer som avviker från traditionell läroanstaltsbaserad undervisning.

Kontaktperson
Projektkoordinator: Nina Pihl, 044 750 32 83, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Partners
Finansiär
ESF / UBS
Status
Relaterade projekt
Bilagor
  • EUsocialfond
  • UBS

Yrkesakademin i Österbotten | 2019