projektinmating

Projektnamn
Kvalitetssäkring av inlärning i arbetet, fas 2
Projektkategori
YA! och pedagogiken
Projektstart
02.06.2014
Projektslut
31.12.2015
Målgrupp
De deltagande skolornas undervisningspersonal, handledare och studeranden samt handledare på inlärning i arbetetplatserna.
Beskrivning

Målet är att öka arbetssäkerheten inom läroanstalterna och på inlärning i arbetet genom att sprida resultat från föregående projekt Kvalia till nya branscher, samt testa några nya metoder för att ytterligare öka arbetssäkerheten. Metoderna som projekten skapar och sprider kommer under 2015 att förankras i organisationens arbetssäkerhets- och kvalitetsarbete genom att beslut tas om upprätthållande av metoderna.

Effekter som eftersträvas är att öka kunskapen, ansvarstänkandet och kompetensen i arbetssäkerhetsfrågor hos studerande, undervisningspersonal och arbetsplatshandledare i regionen. Yrkesutbildarna behöver hitta långsiktigt hållbara metoder för en god arbetssäkerhetsfostran för att kunna medverka till att framtidens arbetstagare i olika branscher ser arbetssäkerhet som en självklar del av arbetet.

Kontaktperson
Harriet Bystedt, 050 336 8280, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Partners
Projektet genomförs i samarbete med Optima.
Finansiär
Utbildningsstyrelsen
Status
Relaterade projekt
Bilagor
  • UBS

Yrkesakademin i Österbotten | 2019