projektinmating

Projektnamn
Kunskapsutbyte inom design och hantverksteknik 2
Projektkategori
Internationellt
Projektstart
01.09.2010
Projektslut
31.08.2012
Målgrupp
Studerande och personal
Beskrivning

Kunskapsutbyte inom design och hantverksteknik 2

 Genom detta projekt önskar Yrkesakademin i Österbotten och Østfold Møbelsnekkerskole i Norge fördjuda och vidareutveckla samarbetet mellan skolorna inom yrkesområdena 3D design, formgivning, snickeri (intarsia, träsnide) och ytbehandling. För att effektivera kunskapsutvexlingen kommer bägge skolor att t.ex. hålla kurser hos varandra. De studerande ges då möjlighet att bekanta sig med dessa ämnesområden i sin vanliga omgivning.

Målsättningen med projektet är att utvidga förståelsen för hantverksaämnen, föra vidare viktiga och traditionsrika kunskaper samt gemensamt arbeta för att de kreativa hantverksyrkenas fortsättning.

Kontaktperson
Internationell koordinator Susanna Vestling + 358 500 440 586
Partners
Østfold Møbelsnekkerskole i Norge
Finansiär
Nordplus Junior
Status
Relaterade projekt
Bilagor

Yrkesakademin i Österbotten | 2019