projektinmating

Projektnamn
Kunskapsutbyte inom design och hantverk 3
Projektkategori
Internationellt
Projektstart
01.09.2009
Projektslut
31.08.2012
Målgrupp
Beskrivning

Kunskapsutbyte inom design och hantverk 3

Detta projekt är en fortsatt vidareutveckling av samarbetet och studerandeutbytet mellan YA och  Østfold Møbelsnekkerskole i Norge inom yrkesområdena 3D design, formgivning, snickeri och möbelrenovering. Samarbetet inom Kunskapsutbyte inom design och hantverk 3 skulle komma att gälla utväxling av kunskap. Målsättningen med projektet är att utvidga förståelsen och kunskapen för hantverksämnen i Norge och Finland. Möjlighet ges att föra vidare viktiga, traditionsrika kunskaper samt gemensamt arbeta för att kreativa hantverksyrken och småskaligheten fortlever.  En viktig del i detta samarbete är att förbättra de studerandes kommunikativa förmåga i ett annat nordiskt språk, något som på sikt stärker den nordiska identiteten och det nordiska kunnandet.

Inom projektet kommer 3 studerande från Østfold Møbelsnekkerskole (ØMS) att delta i undervisningen vid YA, och från YA kommer 3 studerande att delta i undervisningen vid ØMS. En medföljande lärare från vardera läroanstalten deltar också i syftet av att stöda de studerande under resan och utbytesperioden samt även ge undervisning inom sitt eget specialområde i den mottagande skolan.

Ett resultat av projektet är att undervisningen inom de nämnda yrkesområdena skulle erhålla aktuellt och intressant stoff som är ajour med tiden samt att deltagarna får insikt i bevarandet av snickeriområdets kulturarv. Samarbetet skulle underlätta för såväl studerande som lärare, till nya kunskaper inom området.

 Projektet är en vidareutveckling av två avslutade projekt; Kunskapsutbyte inom design och hantverksteknik samt Kunskapsutbyten inom design och hantverksteknik 2.

Kontaktperson
Internationell koordinator Susanna Vestling +358 500 440 586
Partners
Østfold Møbelsnekkerskole i Norge
Finansiär
Nordplus Junior
Status
Relaterade projekt
Bilagor

Yrkesakademin i Österbotten | 2019