projektinmating

Projektnamn
Kompetensutveckling i nätverk
Projektkategori
Arbets- och Näringslivet
Projektstart
08.01.2013
Projektslut
31.12.2014
Målgrupp
De centrala målgrupperna är experter i projektets partnerföretag och utbildningsanordnarnas personal.
Beskrivning

Projektets målsättning är att skapa olika sätt att nyttja och utveckla den expertis som finns i näringslivet för genomförandetav Utvecklings- och serviceuppgiften för arbetslivet (TYKE).

Detta sker genom följande delmål:

  • skapa en samverkan med parter i arbetslivet, vars utvecklingsbehov, trender, svaga signaler inom valda branscher och yrkesgrupper knyts an till läroanstalternas verksamhet,
  • i relation med och i ovan nämnda samverkan identifiera expertis i företag och organisationer inom valda branscher och yrkesgrupper,
  • utarbeta modeller för hur denna expertis, inkluderande faciliteter och miljöer, kan användas inom vuxenutbildningen och specifikt för genomförandet av TYKE – uppgiften,
  • för utökad samverkan mellan läroanstalten och företagen, specifikt utarbeta och pilotera modeller som skapar och upprätthåller nätverk för kompetensutveckling genom nyttjande av sociala medier och andra nätverk.
Kontaktperson
Björn Brännbacka, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 044 750 3294
Partners
Finansiär
Projektet finansieras av Regionalförvaltningsverket med 25 % av totalkostnaderna. Utbildningsanordnarna står för den resterande 75 % av finansieringen.
Status
Relaterade projekt
Bilagor

Yrkesakademin i Österbotten | 2019