projektinmating

Projektnamn
iLearn 3D
Projektkategori
YA! och pedagogiken
Projektstart
21.05.2014
Projektslut
31.12.2015
Målgrupp
Lärare, studerande, utvecklingspersonal och e-learningkoordinatorer
Beskrivning

Pedagogisk utveckling med mobila verktyg och 1:1 i praktiken

Det första målet med iLearn 3D är att fortsättningsvis ge tekniskt och pedagogiskt stöd till  undervisande och handledande personal hos alla samarbetsparter för att skapa verksamhetsförutsättningar för 1:1 och en utveckling av e-lärande med mobila verktyg. Detta är en fortsatt satsning på att utvidga tidigare digitala inlärningslösningar som vi har benchmarkat och utvecklat ett koncept för inom iLearn 1 och 2. Samarbete och kunskapsutbyte sker branschöverskridande mellan de avdelningar och branscher som går in för 1:1 för att få en snabbare kunskapsökning och implementeringstakt. Kunskap och erfarenheter sprids internt inom referens- och mentorsgrupperna men också mellan samarbestparterna via det övergripande nätverket för e-lärande.

3D i praktiken

Med iLearn 3D vill vi också identifiera och lyfta upp moderna och innovativa kunskapsbehov och färdigheter som studerande kan behöva i sitt framtida arbetsliv. Aktuellt just nu är 3D-planering, -ritning och -skanning samt hur man kan processera dessa ritningar för att skriva ut en produkt i 3D-format.

Vidare vill vi också testa 3D-planering, -ritning och -skrivande med studerande inom olika branscher bland de medverkande yrkesutbildarna. Vi engagerar lärare som i olika sammanhang kan testa och utvärdera 3D-skanners och -skrivare tillsammans med studerande från olika områden. På så sätt kan vi skapa en bredare uppfattning om vilka färdigheter och vilket kunnande vi kan uppnå inom den befintliga undervisningen. Tanken är vidare att dela erfarenheter och produkter mellan samarbetsparterna inom nätverket för e-lärande, samt att benchmarka varandra genom två Idéträffar.

Kontaktperson
Kim Vesterbacka, 050-9186465, kim.vesterbacka(a)yrkesakademin.fi
Partners
Axxell, Optima, Prakticum
Finansiär
UBS
Status
Relaterade projekt
Bilagor
  • UBS

Yrkesakademin i Österbotten | 2019