projektinmating

Projektnamn
iLearn 2
Projektkategori
YA! och pedagogiken
Projektstart
24.05.2013
Projektslut
31.12.2014
Målgrupp
Lärare, studerande och e-learningkoordinatorer vid de finlandssvenska yrkesutbildarna
Beskrivning

Med iLearn 2 strävar vi också till att identifiera och lyfta upp moderna och innovativa sätt att utkristallisera framtida kunskapsbehov och färdigheter samt metoder för att smidigt kunna möta de fortbildningsbehov som uppstår.

Vi vill också upprätthålla nätverkandet och samarbetet mellan e-learningkoordinatorerna i Svenskfinland. För att skapa förutsättningar för implementering och befästande av e-lärande och konceptet 1:1 vid de enskilda finlandssvenska yrkesläroanstalterna vill vi med iLearn 2 förstärka både det allfinlandssvenska samarbetet men också de interna utvecklingsnätverken vid respektive yrkesläroanstalt.

Projektets mål indelas i tre huvudsakliga delområden: 

Bygga på det pedagogiska kunnandet kring e-lärande och 1:1

 1. Information och arbete tillsammans med ledningen
 2. Öppen diskussion om e-lärande
 3. Bygga upp interna kunskapsnätverk för att stöda e-lärande
 4. Didaktiska metoder och modeller för1:1
 5. Inspirationsträffar för IKT-mentorer/tutorer och resurspersoner
 6. Tekniskt och pedagogiskt stöd och handledning för undervisande personal (mobila verktyg)

Kompetenskartläggning och kompetensutveckling för personalen inom e-lärande

 1. Nya metoder att kartlägga organisationens kompetens
 2. Kompetenskartläggningen genererar en “roadmap” för individens och organisationens kompetensutveckling
 3. Automatiserad workflow från kartläggning via självtest till mobilanpassade utbildningspaket

Upprätthålla och utveckla nätverket för e-lärande

 1. Kontakt och benchmarking
  till andra nätverk
 2. Samarbete mellan e-learningkoordinatorerna
 3. Kunskapsspridning
 4. Webbmöten
 5. Omvärldsanalys 
Kontaktperson
Kim Vesterbacka, 050-9186465, kim.vesterbacka(a)yrkesakademin.fi
Partners
Axxell, Optima, Prakticum
Finansiär
UBS
Status
Relaterade projekt
Bilagor
 • UBS

Yrkesakademin i Österbotten | 2019