projektinmating

Projektnamn
Fortify 2
Projektkategori
Arbets- och Näringslivet
Projektstart
20.03.2013
Projektslut
31.12.2014
Målgrupp
Chefer/ledare, undervisande och handledande personal av olika kategorier
Beskrivning

Projektets mål är att sammanföra branschfolk till utbildning i valda färdigheter under de övergripande ledorden kunskap
- behörighet - utveckling och därvid fokusera på:
- specifik branschkompetens och hållbart förhållningssätt i arbetet; läraren som      förebild och vägvisare
- lärarens olika roller och behov att uppdatera yrkeskompetensen inom egen         bransch
- uppgiften som arbetsplatshandledare
- inlärningsprocessen och inlärning i olika miljöer
- erkännande av kunnande
- självkunskap
Ytterligare skall projektet svara mot kraven på förändringar. Det skall främja bildandet, upprätthållandet och utvecklandet av nätverk och hållbar samverkan inom finlandssvensk yrkesutbildning.
Det kvantitativa målet är att nå 200 deltagare per utbildningsomgång (år). Resultatet från projektet synliggörs via projektets egen och respektive parters webbsida

Kontaktperson
Thomas Fant, projektkoordinator, tfn 050-407 00 50, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Partners
Optima (fortbildningsprojektets ägare), YA! och VYI
Finansiär
Utbildningsstyrelsen
Status
Relaterade projekt
Bilagor
  • UBS

Yrkesakademin i Österbotten | 2019