projektinmating

Projektnamn
Fortbildning för vuxenutbildare
Projektkategori
YA! och pedagogiken
Projektstart
26.03.2010
Projektslut
31.12.2012
Målgrupp
Beskrivning

Utveckling av verksamheten med fristående examina. Personalfortbildning i Svenskfinland 2010-2012 bestående av

  • Examensmästarens och vuxenutbildarens roll och ansvar 4 sp
  • Vuxenutbildningskonferens "Samverkan och mångfald inom yrkesutbildning"
  • Utvecklande av personliga studievägar 3 sp

 

Kontaktperson
Christel Holmlund-Norrén, 050 590 62 78
Partners
Finansiär
UBS
Status
Relaterade projekt
Bilagor
  • UBS

Yrkesakademin i Österbotten | 2019