projektinmating

  • UBS
Projektnamn
FLYT- projektet för snabbare genomströmning och färre avbrott i yrkesutbildningen
Projektkategori
YA! och pedagogiken
Projektstart
01.09.2011
Projektslut
31.12.2012
Målgrupp
Studerande (ungdoms- och vuxenstuderande), undervisningspersonal, planerings- och administrativ personal, personal inom studiehandledning, studerandevård och övriga stödfunktioner inom läroanstalterna.
Beskrivning

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan fyra svenska yrkesläroanstalter. Syftet med projektet är att utveckla nya verksamhetsmodeller för undervisning, studiehandledning, samarbete inom skolan, kontakten till hemmen och elevhemsverksamheten. Inom projektet utvecklas också erkännande av kunnande.

Det centrala innehållet i projektet

  • Utveckling av nya verksamhetsmodeller för yrkesutbildningen då det gäller identifiering av de studerande som är i riskzon att inte klara av sina studieprestationer i den takt som förväntas. Pedagogiska lösningar eller modeller som förbättrar genomströmningen utvecklas och testas. Metoder för att fånga upp studerande som har bristande studiefärdigheter eller andra svårigheter som utvecklas och tas i bruk.
  • Samarbetet inom skolan och kommunikationen till studerandevårdsgrupperna utvecklas
  • Modell för hur vi inom grundläggande yrkesutbildning identifierar, erkänner och tillgodoräknar tidigare inhämtat kunnande för att förkorta studietiden.
  • Samarbete mellan handledare och studerande vid studiebostäderna utvecklas: tutorverksamhet vid boendeenheterna inleds och olika samarbetsformer med studerandes hem och målsmän prövas.
Kontaktperson
Harriet Bystedt, 050 336 82 80, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Partners
Axxell Utbildning Ab, Optima samkommun, Vasa Yrkesinstitut, Yrkesakademin i Österbotten
Finansiär
UBS
Status
Relaterade projekt
Bilagor

Yrkesakademin i Österbotten | 2019