projektinmating

Projektnamn
FLYT - genomströmning i den finlandssvenska yrkesutbildningen
Projektkategori
YA! och pedagogiken
Projektstart
24.11.2014
Projektslut
31.12.2015
Målgrupp
Studerande, studerandes vårdnadshavare, undervisningspersonal, planerings- och administrativ personal, grupphandledare, personal inom studiehandledning och -vård, yrkesmän och -kvinnor, projektkoordinator, ledningen och övriga stödfunktioner.
Beskrivning

Projektet är ett samarbetsprojekt som genomförs mellan fem skolor och projektet omfattar 6 tyngdpunktsområden. Utvecklingsarbetet utgår ifrån våra visioner, strategier och mål för verksamheten, vår IKT-strategi och de kriterier för god handledning som Utbildningsstyrelsen rekommenderar.

Målen för utvecklingsprojektet är:

1. En säker och trygg övergång från den grundläggande utbildningen till andra stadiet ger de bästa förutsättningarna för framgång i studierna, vilket givetvis ger effekt också i genomströmningen. Utvecklingsarbetet med att skapa trygghet och stabilitet i skolvardagen för studerande består av att skapa rutiner kring information om och för studerande om studierna, yrket mm.

2. Stöd och information speciellt till första årets studerande som riskerar att avbryta sina påbörjade studier, om olika pedagogiska lösningar som rimmar väl med en kompetensbaserad yrkesutbildning. Vi har som mål att bl a fortsätta utveckla nätbaserade kurser, planera hur studerande kan avlägga studier snabbare än läroanstaltens normläroplan och fokusera på att höja lärarens kunskap om hur riskerna tar sig uttryck och vilka insatser som kan och får sättas in.

3. I och med ibruktagandet av reviderade examensgrunder som betonar kompetens istället för vägen till kunnande, behöver arbetssättet med erkännande av kunnande ses över och revideras. Eftersom uppgörande av en personlig studieplan kombinerar undervisningsjuridik och god handledning behöver personalen mycket fortbildning för att vi skall få en kvalitetshöjning till stånd.

4. Studerandes delaktighet i undervisningen och utbildningen. För att detta skall vara möjligt skapas strukturer där studerande får sin röst hörd. All personal behöver också vara medveten om skolans skyldigheter och studerandes rättigheter gällande delaktighet.

5. Ökat välbefinnandet och välmåendet på internaten/boenden genom att engagera studerande i sitt boende och boendemiljö och genom att skapa gemensamma spelregler för internatsboendet. Utvecklingsarbetet inom detta tema kommer att ske i samråd med projektet Mångprofessionell studerandevård.

6. Sprida information och erfarenheter inom skolorna, mellan parterna samt att ytterligare utvidga spridningen till grundläggande utbildningen, ungdomsverkstäder, uppsökande verksamheten, nationellt till andra genomströmningsprojekt mm. 

Kontaktperson
Harriet Bystedt, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Partners
Projektet genomförs i samarbete med Optima, Axxell, Inveon och Vasa yrkesinstitut.
Finansiär
Utbildningsstyrelsen
Status
Relaterade projekt
Bilagor
  • UBS

Yrkesakademin i Österbotten | 2019