projektinmating

Projektnamn
Finnmet
Projektkategori
Arbets- och Näringslivet
Projektstart
01.01.2011
Projektslut
31.12.2013
Målgrupp
De ca 300 metallföretag som ingår i det österbottniska metallklustret (Kristinestad - Kronoby och Kyrolandet)
Beskrivning

De österbottniska metallföretagen har ett stort behov av att hitta nya beställare och huvudmän så att de kan utvecklas och växa. För att lyckas med detta krävs att företagen stärker sitt kunnande inom marknadsföring och försäljning, deltar aktivt i mässor samt business-to-business träffar och att rätta marknadsföringsverktygen används i företagen.

Finnmet Partners målsättning

  • Samordna och koordinera utvecklingsåtgärder för metallbranschen i Österbotten.
  • Klustret marknadsför de österbottniska metallföretagen via finnmet-portalen, www.finnmet.fi.
  • Presenterar företagen på mässor i Norden.
  • Ordnar och deltar i business-to-business möten och arrangerar informationstillfällen för att få nya huvudmän och beställare till företagen.
  • Branschens image och attraktionskraft ska höjas genom olika åtgärder för att trygga tillgången på kompetent arbetskraft framöver. Klustret koordinerar åtgärderna i samråd med utbildarna och företagen.
  • Genom klustrets verksamhet så optimeras och koordineras resurserna i landskapet så att företagen får maximal nytta av utvecklingsåtgärder och onödiga överlappningar undviks.
  • Näringslivsbolagens uppgift är att kontakta metallföretagen och kartlägga behovet av marknadsföring, försäljning, produktutveckling, mm. Näringslivsbolagen förmedlar vidare behovet av kompetensutveckling och utbildning till utbildarna i landskapet.
  • Utbildarnas roll är att planera och genomföra lämpliga åtgärder för att stärka företagens kunnande och konkurrenskraft framöver.

Vision: Österbottniska metallföretagen är attraktiva och konkurrenskraftiga samarbetsparters och leverantörer.

 

Kontaktperson
YA!: Göran Östberg, 050 361 91 85, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Partners
Dynamo, VASEK, Concordia, Merinova, VAKK, Optima, KPAKK
Finansiär
ERUF
Status
Relaterade projekt
Bilagor

Yrkesakademin i Österbotten | 2019