projektinmating

Projektnamn
Energiakademin -pilot
Projektkategori
Arbets- och Näringslivet
Projektstart
01.01.2014
Projektslut
31.12.2014
Målgrupp
Projektet riktar sig till exportföretagen och deras underleverantörer samt studerande inom teknikutbildningarna (främst maskin och metall, el och automation samt bygg) vid Yrkesakademin i Österbotten och i Vasaregionen.
Beskrivning

Energiakademin –pilot är ett delprojekt i det landsomfattande projektnätverket bestående av 14 utbildningsanordnare inom den grundläggande yrkesutbildningen. Den övergripande gemensamma målsättningen är att skapa nya, bestående samarbetsmodeller mellan yrkesutbildare och exportindustrin i Finland för att säkra tillgången på kompetent arbetskraft.

I Vasaregionen finns Norden ledande koncentration av energiteknologi med över 10 000 anställda. Över 70 % av företagens produktion och tjänster exporteras, av Finlands totala energiteknologiexport kommer knappt 30 % från Vasaregionens företag. Genom Energiakademi –pilot vill Yrkesakademin utveckla utbildningssamarbetet med energiteknologiindustrins exportföretag och underleverantörer. Projektet förverkligas under tiden 1.1 – 31.12.2014.

  • Att konsolidera Vasaregionens yrkesutbildare inom den grundläggande yrkesutbildningen, yrkeshögskolorna och universiteten för att få en klar rollfördelning och för att i en snabb tillväxtprocess kunna trygga den exportinriktade energiindustrins tillgång till kompetent  arbetskraft.
  • Att systematisera ett nära samarbete med arbetslivet för att planera och förverkliga kvalitativ utbildning där man mångsidigt och smidigt tar till vara på examenssystemets bredd, kombinationsmöjligheter och möjlighet till lokala skolvisa examensdelar.
  • Att skapa studievägar där man smidigt drar nytta av energiindustrin i grannskapet genom alternering mellan undervisning i läroanstalten och inlärning i arbetet
  • Att öka utbytet mellan industrin och läroanstaltens utbildare.
  •  Att speciellt möta också arbetskrafts- och kompetensbehovet inom det lokala underleverantörsnätverket till energiindustrin.
  • Att utveckla ett grundkoncept för en Energiakademi där det finns insikt i hur vi skall försörja regionens exportföretag med kompetent arbetskraft och som har kapacitet att framöver gå in i utvecklingsåtgärder inom Vasaregionens energikluster.

Yrkesakademin i Österbotten profilerar sig inom energiområdet bl.a. genom att erbjuda Energisstigen som en valbar studiestig, bygga energisnåla hus, ordna tävlingar och framtidseminarier tillsamman med arbetslivet.

energihusetya energy new

Kontaktperson
Björn Brännbacka, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 044 750 3294
Partners
Finansiär
Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen med 25 % av totalkostnaderna. Utbildningsanordnarna står för den resterande 75 % av finansieringen.
Status
Relaterade projekt
Bilagor
  • UBS

Yrkesakademin i Österbotten | 2019