projektinmating

  • EUsocialfond
  • NTM
Projektnamn
Jämställdhet i utbildning på arbetsplats S21214
Projektkategori
YA! och pedagogiken
Projektstart
01.01.2018
Projektslut
31.05.2018
Målgrupp
Personalen vid Yrkesakademin i Österbotten som under projektets gång samarbetar med projektgruppen i kartläggningen och synliggörandet av möjligheterna och utmaningarna med ett jämlikt bemötande och arbetssätt idag. Även personerna från de andra nordiska
Beskrivning

Projektets mål är att fungera som ett beredningsprojekt i anslutning till den samordnade utlysningen för ESF-finansierat internationellt samarbete. Tanken är att via detta beredningsprojekt hitta nordiska samarbetsparter, att komma överens om innehållet i det internationella samarbetet och att bereda ett internationellt partnerskapsavtal.

I beredningsprojektets inledningsskede inventerar och kartlägger projektes arbetsgrupp läget och intresset för samarbete gällande jämställdhet i de Nordiska länderna. Vidare tittar vi också på vilka metoder och goda exempel som redan finns för jämställd utbildning på arbetsplats. Därefter görs intresseförfrågningar till möjliga myndigheter och utbildare inom Norden som skulle kunna vara intresserade av att kartlägga intresse för fortsatt Nordiskt samarbete kring temat. Intressenter träffas digitalt (Webbmöten) och live för att utbyta idéer och erfarenheter med varandra. Vid träffarna delges också goda exempel och i samtal med varandra fångar vi upp och utvecklar metoder och verktyg som kan användas för fortsatt samarbete. Träffarna dokumenteras och mellan aktiviteterna stämmer projektgruppsmedlemmarna av läget inom beredningsprojektet, sammanställer material, bearbetar det och inleder uppgörandet av en anhållan för fortsatt Nordiskt samarbete.

Kontaktperson
Harriet Bystedt, projektplanerare/ledare +358 50 336 8280 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Partners
Finansiär
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland/Europeiska socialfonden
Status
Relaterade projekt
Bilagor
  • Hävkraft
  • YA

Yrkesakademin i Österbotten | 2019