projektinmating

Projektnamn
E-VIWO
Projektkategori
Internationellt
Projektstart
01.01.2012
Projektslut
31.12.2012
Målgrupp
Beskrivning

YA:s studerande presenterade virtuell lärmiljö i Istanbul

En virtuell lärmiljö har inga geografiska gränser och erbjuder obegränsade möjligheter för yrkeslärare och studerande. Att skapa kurser i en virtuell miljö är ett kreativt sätt att undervisa och lära. När kursen är skapad kan den användas om och om igen. YA har de senaste två åren testat en virtuell lärmiljö inom ramen för projektet E-VIWO.

Målsättningen har varit att utveckla och testa ett mera attraktivt och motiverande metod för IT-studerande att förbättra sina kunskaper i 3D programmering. Genom att delta i engelska språkkurser arrangerade i Second Life har de studerande möjlighet att utveckla sina språkkunskaper i en interaktiv miljö. De studerande har genom detta samarbete förbättrat sina språkkunskaper samtidigt som de också utvecklat sina sociala färdigheter.

YA:s datanomstuderande deltog tillsammans med sina lärare i en avslutande konferens i Istanbul 23-26.5.2012. Då hade de möjlighet att träffa sina virtuella projektvänner och samtidigt presentera vad de åstadkommit och lärt sig inom projektet. Konferensen lockade ca 200 deltagare. Under resan till Istanbul besökte studerande och lärare även koncernen Dogus Oto inom vilken bl.a. Volkswagen, Porsche, Audi och Seat bilförsäljning och service ingår.

Projektet finansieras via livslångtlärande programmet Leonardo da Vinci och CIMO. I projektet har partners från fyra länder deltagit; Finland, England, Skottland och Turkiet.

E-VIWO

A virtual environment has no geographical borders and offers unlimited possibilities for vocational educators and students in a safe and prejudice-free environment, encouraging and promoting equality for all. Creating courses in a virtual environment is a creative way of teaching and learning. Once the course is created it can be shared and used over and over again and still be cost effective. The material costs are limited since they only exist in the virtual environment and can easily be shared and re-used. Computer network simulation and configuration can be performed in a virtual environment. The same goes for planning, establishing and marketing new enterprises! Students and teachers can also learn design and programming skills whilst developing and testing necessary activities in a virtual environment and enjoy playing various roles as avatars (representative of a real person in the virtual environment). Implemented information technology and alternative methods is also a motivating factor when learning English.

The problem that is tackled in E-VIWO is how the IT-students could better learn the programming skills (3D programming course) and English skills (SL English Language course) as well as social skills required in the global working environment in the future. The project will involve students from all of the partner institutions working together within workshops to deepen their knowledge in mentioned areas giving the opportunity to concentrate on specific areas that interest them. This will naturally improve the ICT skills for staff and students across the project partners.

E-VIWO will be used as a pedagogical platform during English and programming courses.

Official website: www.eviwo.com

En virtuell miljö har några geografiska gränser och erbjuder obegränsade möjligheter för yrkesutbildning lärare och elever på ett säkert och påverkar miljö utan uppmuntra och främja jämlikhet för alla. Skapa kurser i en virtuell miljö är ett kreativt sätt att undervisa och lära. När kursen är skapad den kan delas och användas om och om igen och fortfarande vara kostnadseffektivt.

De materiella kostnaderna är begränsade eftersom de finns bara i den virtuella miljön och kan enkelt delas och återanvändas. Datornätverk simulering och konfiguration kan utföras i en virtuell miljö. Det samma gäller för planering, upprättande och marknadsföring nya företag! Elever och lärare kan också lära dig design och programmering färdigheter samtidigt utveckla och testa nödvändiga aktiviteter i en virtuell miljö och tycker om att spela olika roller som avatarer (företrädare för en verklig person i den virtuella miljön). Genomförd information teknik och metoder alternativ är också en motiverande faktor när man lär sig engelska.

Det problem som angrips på E-VIWO är hur IT-studenter bättre kunde lära sig kunskaper i programmering (3D-programmering kurs) och engelska kunskaper (SL engelska språkkurs) samt sociala färdigheter som krävs i den globala arbetsmiljön i framtiden. Projektet kommer att involvera studenter från alla partner institut som arbetar tillsammans i workshops för att fördjupa sina kunskaper inom dessa områden ger möjlighet att koncentrera sig på särskilda områden som intresserar dem. Detta kommer naturligtvis att förbättra IKT-färdigheter för personal och elever i hela projektpartner.

E-VIWO kommer att användas som en pedagogisk plattform under Engelska och programmering kurser.

Projektets officiella webbsida: www.eviwo.com

Kontaktperson
Partners
Finansiär
Status
Relaterade projekt
Bilagor

Yrkesakademin i Österbotten | 2019