projektinmating

  • EUsocialfond
Projektnamn
C4C - Call For Competencies
Projektkategori
Internationellt
Projektstart
01.06.2012
Projektslut
31.05.2014
Målgrupp
Personal
Beskrivning
onal

Beskrivning:

C4C - Call For Competencies

Call 4 Competencies (C4C) är ett utbytesprojekt där förfrågningar (Call)

om kompetenser (Competencies) görs till europeiska samarbetspartners, för att YA ska kunna identifiera det egna

kompetensbehovet. Målsättningen inom C4C är att öka möjligheterna till europeiskt kunskapsutbyte och mobilitet för sin

personal. På detta sätt kan YA ta del av utvecklingstrender, identifiera nödvändiga kompetenser för att anpassa och

utveckla sin verksamhet. YA strävar efter att vara en attraktiv professionell utbildare och arbetsgivare genom att erbjuda

möjligheten att studera och arbeta ur ett internationellt perspektiv.

Nätverket av samarbetspartners inom C4C kommer att underlätta tillgången till ny kompetens. Det internationella

samarbetet ska bygga på ömsesidiga intressen och i första hand samarbeten och relationer genom befintliga nätverk och

verksamhet. Inom detta projekt utgör de mottagande parterna, utbildare och utbildningsorganisationer i England, Malta,

Norge, Portugal, Sverige och Tyskland, till största delen organisationer med YA redan tidigare samarbetat. Mottagande och

samarbetande organisationer har noggrant valts ut enligt målgruppernas och avdelningarnas fortbildnings- och

utvecklingsbehov. Målgrupperna och deras preferenser bör vara en prioriteringsgrund vid läroanstaltens internationella

åtaganden för att kunna integrera den nya kunskapen i verksamheten.

33 lärare/utbildare/övrig personal väljs ut och ges möjlighet att utveckla sin kompetens och förvärva ny kunskap i ett annat

europeiskt sammanhang genom 1, 2 eller 6 veckors utbytesperioder i form av jobbskuggning/arbetslivsperiod/fortbildning.

Under sina utbytesperioder kommer deltagarna att beskriva och presentera sina egna utbildningsområden utgående från

kunskaper, färdigheter och kompetenser. I enlighet med ECVET-systemet frångås jämförelserna mellan utbildningarna och

läroplanerna utgående från utbildningstid. Det nya nätverket av samarbetspartners i C4C kommer att underlätta

internationellt kunskapsutbyte och ger tillgång till värdefulla erfarenheter och kontakter, för att kunna erbjuda en kvalitativ

och konkurrenskraftig utbildning, till nytta för både läroanstalten och regionens arbets- och näringsliv.

Kontaktperson
Internationell koordinator Susanna Vestling +358 500 440 586
Partners
Barnet and Southgate College/England, Bfw och F+U Sachen/Tyskland,MCAST/Malta, Autoriserte Trafikkskolers Land/Norge, EPAD/Portugal, Centrum för flexibelt lärande och Göteborgs Stad/Sverige
Finansiär
Leonardo Da Vinci
Status
Relaterade projekt
Bilagor

Yrkesakademin i Österbotten | 2019