projektinmating

Projektnamn
Arbetsplatshandledarutbildning-Työpaikkaohjaajakoulutus
Projektkategori
Arbets- och Näringslivet
Projektstart
07.02.2014
Projektslut
31.12.2015
Målgrupp
lärare, utbildare, studiehandledare, övrig stöd- och handledningspersonal, yrkesmänniskor som deltar i undervisningen och handledare vid arbetsplatserna samt övriga aktörer som bidrar till att utveckla samarbetet mellan arbetsliv och yrkesläroanstalt
Beskrivning

Projektet svarar på behoven att i samarbete med arbetsplatser erbjuda arbetslivsliknande perioder för lärare, under vilka arbetslivsrepresentanter utbildas till arbetsplatshandledare/bedömare. Dessa ger möjligheter till att samarbetet med arbetslivet förbättras och arbetsplatshandledarens/bedömarens roll förtydligas. Vidare leder projektet också till att samarbetet med lärare i samarbetsskolan förbättras och möjligheter till att lära av varandra utvecklas. Projektet tillgodoser varje arbetsplatshandledares kunskapsbehov genom 3 sv utbildningsprogram som rekommenderats av UBS (2012:41). Samarbetspartner är Yrkesakademin i Österbotten och Vasa yrkesinstitut.

Målen för utvecklingsprojektet är:

  • 30 utbildade arbetsplatshandledare och bedömare på inlärning i arbetet platserna, Yrkesakademin i Österbotten utbildar 15 arbetsplatshandledare och bedömare samt Vasa yrkesinstitut utbildar 15 stycken.
  • 10 lärare som har uppdaterat och utvecklat sin substanskunskap, fördjupat samarbetet med arbetsplatserna, fått en bättre och klarare bild av vad som krävs av dagens yrkesmän/-kvinnor vilket ger studerande sakligare handledning, från Yrkesakademin i Österbotten deltar 4 lärare och från Vasa yrkesinstitut deltar motsvarande 10 lärare 
  • En undervisning som har praktiska exempel med förankring till olika arbetsuppgifter
  • En coachande utbildningsmodell som kompletteras med mobila hjälpmedel. Deltagarna behöver inte resa, utan coachningen kan också ske över nätet. Modellen testas och dokumenteras. Koordinering och information sker via den utbildningsplattform som används och erfarenheter delas över nätet bland deltagarna via mobila hjälpmedel.
  • Ett bättre samarbete och utbyte av erfarenheter mellan lärare och coacher i de två medverkande skolorna och på arbetsplatserna i och med den coachande utbildningsmodellen 
Kontaktperson
Thomas Fant, 050 407 00 50, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Partners
Projektet genomförs i samarbete med Vasa yrkesinstitut
Finansiär
Undervisnings- och kulturministeriet
Status
Relaterade projekt
Bilagor
  • UBS
  • YA
  • Vamia

Yrkesakademin i Österbotten | 2019