projektinmating

Projektnamn
Indien nätverket
Projektkategori
Internationellt
Projektstart
01.08.2013
Projektslut
31.12.2014
Målgrupp
Studerande och personal
Beskrivning

Indien nätverket är ett mångårigt samarbete där syftet med projektet är att erbjuda inlärning i arbetet i Indien för YA studerande samt arbetslivserfarenheter för lärare och medföljande personer.

Verksamheten baseras främst på utbytesverksamhet för studerande. De studerande har möjlighet att under 1-4 månader genomföra IA-perioder vid de samarbetande organisationerna. för personalen är det möjligt att genomföra arbetslivsperioer vid samma organisationer. De flesta av nätverkets samarbetspartners i Indien har anknytning till finländska eller internationella företag.

Kontaktperson
Internationell koordinator Susanna Vestling +358 500 440 586
Partners
Kordinator för projektet är Helsinki Business College.
Finansiär
UBS
Status
Relaterade projekt
Bilagor
  • UBS
  • YA

Yrkesakademin i Österbotten | 2019