projektinmating

  • UTBMT
  • YA
Projektnamn
Bästa DigiStöd
Projektkategori
YA! och pedagogiken
Projektstart
01.01.2018
Projektslut
31.12.2019
Målgrupp
Personal, arbetslivsaktörer, utvecklare av nationella tjänster
Beskrivning
  1. Utveckling av nationella beskrivningar/scheman över hur vi ska arbeta. Utveckla ett gemensamt kunddrivet tillvägagångssätt mellan jobb och utbildarens digitaliserade använda tjänster. Beskrivningar beskriver nationella och övergripande utformning.
  2. Förbättra användningen av utbildningsanordnarens resurser och skapa en gemensam beskrivning för nationella system och övergripande definition av beskrivningar/scheman.
  3. Säkerställa nationell driftskompabilitet. Beskrivningens kompabilitet med den övergripande programarkitekturen och med informationssystemen som finns tillgängliga för olika utbildningsanordnare.
  4. Skriva gemensamma beskrivningar för att inkludera ex. information, service och gränssnittsbeskrivningar samt definitioner.
  5.  I beskrivningarna beaktas säkerhetsbestämmelserna för dataöverföring
  6. Inkluderar beskrivningar av operativa processer och kontraktsmodeller av läroavtal och utbildningsavtal
  7. Testa användbarheten av beskrivningarna och göra nödvändiga förändringsåtgärder
  8. Planera och genomföra projektets genomförande nationellt
Kontaktperson
Thomas Fant Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 050-407 00 50
Partners
Ekami, Gradia, Helsingin kaupunki, Jedu, Keuda, Osoa (ägare), Salpaus, Sedu, YA, Ysao
Finansiär
Undervisnings- och kulturministeriet
Status
Relaterade projekt
Bilagor

Yrkesakademin i Österbotten | 2019