projektinmating

Projektnamn
ECVET Expert
Projektkategori
Internationellt
Projektstart
04.01.2010
Projektslut
Målgrupp
ECVET Expert -verksamheten påbörjades år 2010 på initativ av EU-komissionen för att stöda den nationella tillämpningen av det europeiska systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen (ECVET).
Beskrivning

 

I Finland är det CIMO tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen som ansvarar för ECVET Expert-verksamheten. Vid Utbildningsstyrelsen finns en kontaktpunkt som ansvarar för den nationella implementeringen av ECVET. ECVET Expert-verksamheten finns även i 24 andra europeiska länder.

ECVET Expert-verksamheten genomförs i nära samarbete med utbildningsarrangörerna. I Finland har vi valt totalt 13 sakkunniga inom yrkesutbildningens internationella samarbete och mobilitetsfrågor som experter. De utsedda experterna har omfattande erfarenhet av även bland annat FINECVET och Leonardo-projekt.

 

ECVET Experterna

• informerar och ger utbildning om tillämpning av systemet och de möjligheter ECVET medför

• ger råd hur Leonardo-programmet kan utnyttjas för att tillämpa ECVET

• arrangerar seminarier och mindre tillställningar inom sitt område

YA medverkar aktivt i denna verksamhet och internationella koordinatorn är en av de nationella ECVET Experterna med ansvar inom den svenskspråkiga yrkesutbildningen. Experterna kan också bjudas in till olika tillställningar för att presentera och ge utbildning om tillämpningen av ECVET. Inbjudan kan skickas direkt till experterna.

Kontaktperson
Internationell koordinator och nationell ECVET expert Susanna Vestling +358 500 440 586
Partners
Finansiär
CIMO
Status
Relaterade projekt
Bilagor
  • YA

Yrkesakademin i Österbotten | 2019