projektinmating

  • UBS
Projektnamn
Tolokusti Verkossa - WebVet
Projektkategori
YA! och pedagogiken
Projektstart
14.12.2018
Projektslut
31.05.2020
Målgrupp
Studerande, lärare och utbildare inom yrkesutbildning.
Beskrivning

Utvecklande och produktion av digitalt material för gemensamma examensdelar inom grundexamina. YA producerar online-material för helheten ”Svenska som andra språk”, 4 kp. Vidare översätts, vid behov, till svenska andra gemensamma delområden som producerats inom projektet. I slutskedet sker även pilotering, testning, utvärdering och spridning av material. Kollegialt lärande.

Material som producerats inom projektet och som även finns att tillgå på adressenwww.aoe.fi  :  

https://aoe.fi/#/materiaali/437

Svenska som andraspråk, 4 kp:

Det här är ett webbaserat studiematerial för de fyra obligatoriska kompetenspoängen (kp) i Svenska som andraspråk inom den grundläggande yrkesutbildningen. Studiematerialet består av fyra delområden: Kommunicera 1 kp, Tolka texter 1 kp, Söka information 1 kp och Producera texter 1kp. Varje del innehåller teori, grammatik, övningar och inlämningsuppgifter. Materialet är producerat vid Yrkesakademin i Österbotten inom projektet Tolokusti verkossa.

https://aoe.fi/#/materiaali/448

Svenska som andra inhemska språk, 1 kp:

Det här är ett webbaserat studiematerial för det obligatoriska kompetenspoänget i Svenska som det andra inhemska språket inom den grundläggande yrkesutbildningen. Studiematerialet består av fyra delområden: Tala, Läsa, Skriva och Grammatik. Varje del innehåller teori, övningar och inlämningsuppgifter. Materialet är producerat vid Yrkesakademin i Österbotten inom projektet Tolokusti verkossa.

https://aoe.fi/#/materiaali/449

Anpassad matematik:

Materialet är producerat av Ammattiopisto Luovi inom projektet Tolokusti verkossa. Därefter har delar av materialet översatts inom samma projekt till svenska vid Yrkesakademin i Österbotten. Målgruppen är andra stadiets studerande vars bedömning i matematik är anpassad. Läraren kan välja de uppgifter som stöder den studerandes egen examen.

https://aoe.fi/#/materiaali/611

Att fungera i det finländska arbetslivet:

Originalmaterialet har producerats vid Careeria inom projektet Tolokusti verkossa. Därefter har delar av materialet översatts inom samma projekt till svenska via Yrkesakademin i Österbotten. Det svenskspråkiga materialet kan användas vid skapande av en ny kurs och som inspirationsmaterial inom temat arbetsliv, interaktion och arbetsförmåga.

https://aoe.fi/#/materiaali/454

Företagande och företagsinriktad verksamhet:

Originalmaterialet har producerats vid LUOVI inom projektet Tolokusti verkossa. Därefter har delar av materialet översatts inom samma projekt till svenska via Yrkesakademin i Österbotten. Det svenskspråkiga materialet kan användas vid skapande av en ny kurs och som inspirationsmaterial inom ämnet företagande. Den studerande ska göra en egen virtuell företagarberättelse. Undervisningsvideo och Sway-övningarna är inte översatta till svenska.

Kontaktperson
Jaana Blomqvist, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 0503737711
Partners
OSAO (ägare), Luovi, CAREERIA.
Finansiär
Utbildningsstyrelsen
Status
Relaterade projekt
Bilagor

Yrkesakademin i Österbotten | 2019