projektinmating

  • EJFLU
  • NTM
Projektnamn
Smarta Lösningar – På min gård i lokala nätverk
Projektkategori
Arbets- och Näringslivet
Projektstart
01.08.2017
Projektslut
30.11.2018
Målgrupp
Målgruppen för projektet var i huvudsak svenskspråkiga producenterna i Österbotten.
Beskrivning

”Smarta lösningar – på min gård i lokala nätverk ” var ett informations- och kartläggningsprojekt, vars syfte är att kartlägga de österbottniska producenternas behov av samt intresse för att delta i olika utvecklingsåtgärder som befrämjar cirkulär ekonomi.  

Projektet kartlade nuläget inom SITRAs  fem insatsområden och förutsättningarna för att kunna förverkliga cirkulär ekonomi i den österbottniska jordbruksbranschen. Projektets målsättning var också att skapa och stärka samarbets- och kunskapsnätverk till stöd för utvecklingen av cirkulär ekonomi. Projektet ordnade informations- och diskussionstillfällen med temat ” Cirkulär ekonomi - nuläge och framtid”, samt seminarier på aktuella ämnen i anslutning till cirkulär ekonomi på jordbruket. 

Under projekttiden genomfördes följande åtgärder, kartläggning av förutsättningarna för cirkulär ekonomi på jordbruken i regionen, genom webbenkät till branschens rådgivare och landsbygdssekreterare, intervjuer och diskussionstillfällen med producenter och andra aktörer som påverkar eller påverkas av cirkulär ekonomi i branschen. Projektet har också sysslat med informationsspridning om jordbrukets roll i en cirkulär ekonomi, samt deltagit i nätverksträffar för att skapa nätverk för cirkulär ekonomi i Österbotten, men också för att skapa nationellt nätverk för cirkulär ekonomi i jordbruket.   

Utvärderingen av Smarta Lösningar! gav som förslag på fortsatta åtgärder att lyfta fram goda exempel på jordbrukets roll i cirkulär ekonomi. Konkreta exempel på hur cirkulär ekonomi fungerar torde öka intresset för tematiken. Projektet Kursgården 20+, vid Yrkesakademin kommer att jobba med framtidsverkstäder under kommande projektperiod.  En viktig åtgärd är att lyfta upp framtiden och jobba kring långsiktigt tänk inom branschen.  

Projektbilagor och slutrapport

Kontaktperson
Kenneth Heimdahl (utvecklingschef) YA! Yrkesakademin i Österbotten tfn 050-552 3539
Partners
Finansiär
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten / EUGFJ
Status
Relaterade projekt
Bilagor

Yrkesakademin i Österbotten | 2019