projektinmating

  • EJFLU
  • Landsbygd 2020
  • Våga Satsa
Projektnamn
VågaSatsa!
Projektkategori
Arbets- och Näringslivet
Projektstart
03.08.2015
Projektslut
31.07.2019
Målgrupp
Blivande företagare, Företagare på landsbygden, Personer intresserade av företagande
Beskrivning

VågaSatsa! är ett 3-årigt (2015–2018) utbildnings- och informationsprojekt vars åtgärder riktar sig till i första hand blivande företagare samt etablerade företag på landsbygden. Projektet utbildar, inspirerar och synliggör företagande på landsbygden och strävar till att öka intresset för företagsamhet och företagande. Målsättningen är dels att höja affärskunnandet bland etablerade företagare för att via kunskap höja  konkurrenskraften men också möjliggöra tillväxt i företagen.

Vår målsättning är också att utbilda start up företagare för att ge dem bästa möjliga start på företagarkarriären. Projektets verksamhetsområde är Österbotten (Larsmo i norr – Kristinestad i söder).

UskallaYrittää!

on 3-vuotinen (2015–2018) ELY-keskuksen maaseutuosaston rahoittama koulutus- ja tiedotushanke, jonka ensisijaisia kohderyhmiä ovat maaseudulla toimivat yritykset sekä yrittäjyydestä kiinnostuneet henkilöt. Hanke kouluttaa ja innoittaa yritteliäisyyteen sekä tuo näkyvyyttä yrittäjyydelle maaseudulla. Pyrimme hanketoiminnan avulla lisäämään yritteliäisyyttä sekä kiinnostusta yrittämistä kohtaan.
Hankkeen tavoitteena on lisätä olemassa olevien yrittäjien liiketoimintaosaamista,jota kautta myös kilpailukyky paranee ja mahdollistaa yrityksen kasvun.

Tavoitteenamme on myös kouluttaa yrittäjiksi aikovia, jotta he saavat parhaan mahdollisen alun urallaan yrittäjinä. Hankkeen toiminta-alueena on Pohjanmaa (Luodosta – Kristiinankaupunkiin).

Våga Satsa projektet är aktivt på Facebook och Instagram, där hittas info om vilka kurser och evenemang projektet har på gång!

Kontaktperson
Linda Nygård (projektledare), Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. tfn. 050 433 24 06
Sofia Sundholm, projektplanerare
Partners
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur / YA! Yrkesakademin i Österbotten
Finansiär
Landsbygdsprojektet VågaSatsa! finansieras till 90% genom medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och kanaliseras via Österbottens NTM-central. 10% finansieras med privata medel.
Status
Relaterade projekt
Bilagor
  • YA

Yrkesakademin i Österbotten | 2019