projektinmating

  • UBS
Projektnamn
Utvecklande av material för bedömning av yrkeskunnande inom specialyrkesexamen för massör 183/518/2009
Projektkategori
YA! och pedagogiken
Projektstart
01.09.2009
Projektslut
31.12.2010
Målgrupp
Examensarrangörer/utbildningsorganisationer och organisationer inom massör området
Beskrivning

Målsättningen med projektet är att utveckla nationellt material för examenstillfällen inom specialyrkesexamen för massör samt stärka nätverket och samarbetet mellan aktörerna inom området i Finland

Projektet avser att  

  • på nationell nivå ge förslag på metoder och material för påvisande av specialyrkeskunnande under examenstillfällen för avläggande av specialyrkesexamen för massör och därmed säkra kvaliteten inom examensprocessen
  • möjliggöra att det framöver finns specialyrkeskunniga massörer som kan fungera som bedömare inom det fristående examenssystemet
  • stärka nätverk över språkgränserna av utbildningsorganisationer och av yrkesverksamma inom rehabiliterings och massör området i Finland

Konkreta resultat vi vill uppnå med projektet

  • Examensarrangörer och bedömare får i och med detta projekt ökad kunskap, metoder och verktyg för att förverkliga examenstillfällen och säkerställa kvaliteten inom det fristående examenssystemet.
  • Examinanderna får redskap som betjänar dem och som möjliggör att de kan uppvisa sitt specialyrkeskunnande på bästa möjliga sätt och även framöver själva kunna fungera som bedömare.
  • Eftersom projektet förverkligas genom samarbete utvidgas och stärks nätverket av aktörer i Finland inom området och medvetenheten om hur man kan utveckla verksamheten tillsammans ökar.
  • Genom att utveckla metoder och material för påvisande av specialyrkeskunnande som garanterar att kriterierna i examensgrunderna uppfylls möjliggörs även en bättre vård, omsorg och rehabilitering för patienterna/klienterna i samhället.

 

Material för bedömning av yrkeskunnande inom specialyrkesexamen för massör (pdf)

Kontaktperson
Elisabet Björk-Norrgård, utbildningschef
Yrkesakademin i Österbotten
Tfn 050-336 8281
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
www.yrkesakademin.fi
Partners
Yrkesakademin i Österbotten , projektägare
TYA-Oppilaitokset
Luksia Länsi-Uudenmaan aikuisopisto
Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Övriga samarbetspartners:
Koulutettujen hierojien liitto ry.
Examenskommissionen för massör 8098
Examenskommissionen för massör 8215
Finansiär
Utbildningsstyrelsen
Status
Relaterade projekt
Bilagor

Yrkesakademin i Österbotten | 2019