projektinmating

  • UBS
Projektnamn
Utvecklande av material för bedömning av yrkeskunnande - Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda 69/518/2010
Projektkategori
YA! och pedagogiken
Projektstart
01.09.2010
Projektslut
31.12.2011
Målgrupp
Examensarrangörer/utbildningsorganisationer och samkommuner/organisationer inom handikappområdet
Beskrivning

Målsättningen med projektet är att utveckla nationellt material för examenstillfällen inom yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda samt stärka nätverket och samarbetet mellan aktörerna inom området i Finland

 Projektet avser att

  • på nationell nivå ge förslag på metoder och material för påvisande av yrkeskunnande under examenstillfällen för avläggande av yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda och därmed säkra kvaliteten inom examensprocessen
  • möjliggöra att det framöver finns yrkeskunniga, inom servicen för utvecklingsstörda, som kan fungera som bedömare inom det fristående examenssystemet
  • stärka nätverk över språkgränserna av utbildningsorganisationer och av yrkesverksamma inom servicen för utvecklingsstörda i Finland

 Konkreta resultat vi vill uppnå med projektet

  • Examensarrangörer och bedömare får i och med detta projekt ökad kunskap, metoder och verktyg för att förverkliga examenstillfällen och säkerställa kvaliteten inom det fristående examenssystemet
  • Examinanderna får redskap som betjänar dem och som möjliggör att de kan uppvisa sitt yrkeskunnande på bästa möjliga sätt och även framöver själva kunna fungera som bedömare
  • Eftersom projektet förverkligas genom samarbete utvidgas och stärks nätverket av aktörer i Finland inom området och medvetenheten om hur man kan utveckla verksamheten tillsammans ökar
  • Genom att utveckla metoder och material för påvisande av yrkeskunnande som garanterar att kriterierna i examensgrunderna uppfylls möjliggörs även en bättre vård, omsorg och habilitering för klienterna inom servicen för utvecklingsstörda

 

Material för bedömning av yrkeskunnande -Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda (pdf)

Kontaktperson
Elisabet Björk-Norrgård, utbildningschef
Tfn 050-336 8281
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Partners
Yrkesakademin i Österbotten, projektägare
Axxell

Övriga samarbetspartner som förbundit sig att genomföra projektet
Seurakuntaopisto
Kårkulla samkommun
Finansiär
Utbildningsstyrelsen
Status
Relaterade projekt
Bilagor

Yrkesakademin i Österbotten | 2019