projektinmating

  • NTM
Projektnamn
Kompetens och yrkeskunnande inom kosthållsbranschen i Korsholm kommun.
Projektkategori
Arbets- och Näringslivet
Projektstart
01.09.2009
Projektslut
31.12.2010
Målgrupp
Personal vid Korsholm kommuns kosthållsenhet
Beskrivning

Projektets mål är att stöda Korsholm kommuns kosthållsenhet med avseende på personalens kompetensutveckling och välmående i arbetet samt utvecklande av arbetsplatsernas dragningskraft när det gäller viljan att arbeta inom storhushållsbranschen

  • Projektet avser att stöda personalen i att inse betydelsen av det jobb de utför, få dem att känna stolthet och få dem att sprida en positiv känsla vid serveringstillfället. Stöda personalen i att inse vikten av ett gott samarbete och goda människorelationer både i det praktiska arbetet och med sina kunder.
  • Medverka till kompetenshöjning och ökad medvetenhet om vikten av yrkeskunnande vid tillredningssituationen.
  • Utveckla och pröva nya arbetsformer/arbetsmetoder/rutiner samt ge varje enskild medarbetare utrymme att pröva nya tillrednings- och serveringssätt med handledning och stöd.
  • Stöda organisationen att utvecklas som en lärande organisation genom introduktion och tillämpning av samarbetsinlärning som metod
  • Genom samarbetsinlärning, naturliga möten och relationsstärkande tillfällen och fortbildning stärka samarbetet på arbetsplatsen och mellan de olika enheterna.
  • Utveckla arbetets innehåll och mål samt arbetsledningen samt utvidga möjligheterna att utvecklas i arbetet och höja trivseln.
Kontaktperson
Carola Sjödahl
050-33 88 686
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Partners
Yrkesakademin i Österbotten, projektägare
Korsholm kommuns kosthållsenheter
Finansiär
NTM Centralen
Status
Relaterade projekt
Bilagor

Yrkesakademin i Österbotten | 2019