projektinmating

  • UTBMT
Projektnamn
Studerandehälsa
Projektkategori
YA! och pedagogiken
Projektstart
01.01.2023
Projektslut
31.07.2024
Målgrupp
Studerande i behov av handledning ordnad som lågtröskelverksamhet.
Beskrivning

YA utvecklar

Vi utvecklar

  • lågtröskelverksamhet, samtalsträffar och kamratstöd
  • genom att kartlägga, testa och utvärdera vilka digitala verktyg/tjänster som passar också för handledning på utbildningsavtal eller läroavtal
  • vår verksamhetskultur och höjer personalens kompetens och förståelse för studerandes (o)hälsa
  • och bildar team för att koordinera informationsspridningen av goda erfarenheter, resultat och modeller.

Kontaktperson
Harriet Bystedt
Partners
Finansiär
Undervisnings- och kulturministeriet
Status
Relaterade projekt
Bilagor

Yrkesakademin i Österbotten | 2019