projektinmating

  • UBS
Projektnamn
På studerandes språk
Projektkategori
YA! och pedagogiken
Projektstart
01.01.2023
Projektslut
30.04.2025
Målgrupp
Beskrivning

På studerandes språk ingår i temahelheten Socialt hållbar yrkesutbildning och YA arbetar med följande teman (siffrorna i parentes hänvisar till teman):

Stärkandet av de studerandes verksamhet för deltagande och påverkan (1) 

  • Utveckla trygghetskänsla genom att stärka beredskapen för förändringar och förståelsen för hållbarhet och grön övergång. 
  • Stöda deltagande och engagemang i PUK processen, stöda deras egen planering och uppföljning, eget beslutsfattande och möjligheter att påverka i egna ärenden. 
  • Öka samarbete, delaktighet och påverkan i all verksamhet i lärmiljön och utveckla rutiner för deltagande på distans. 

Stärka studerandes hantering av vardagen (3) 

  • Planera och testa nya verksamhetsmodeller som utvecklar studerandes färdigheter att hantera vardagen, öka välmåendet och minska avbrott via förebyggande individuell- och smågruppsverksamhet.
  • Utveckla en pedagogisk modell för ansvarige handledaren att stöda studerande i hanteringen av studievardagen via sin personliga utvecklingsplan för kunnande, med beaktande av olika studerande och speciellt de som behöver särskilt stöd

Utveckling av ledningen av välbefinnande (4) 

  • Utveckla en gemensam uppfattning om vad studerandes välbefinnande är
  • Utveckla modell för  ledning av välbefinnandet och kunnandet i välbefinnande som en helhet 
  • Fördjupa förståelsen för den personliga tillämpningen för att stärka studerandes välbefinnande 
  • Stärkt samarbete och samarbetsstrukturer samt samordnat och enhetligt stöd för studerandes studievägar och välmående

Kontaktperson
Christel Holmlund-Norrén
Partners
Suomen Diakoniaopisto koordinerar nätverket där totalt 17 utbildningsanordnare deltar.
Finansiär
Utbildningsstyrelsen delfinansierar utvecklingsverksamheten.
Status
Relaterade projekt
Delaktig och trygg
Bilagor

Yrkesakademin i Österbotten | 2019