projektinmating

  • UTBMT
Projektnamn
Enhetlig arbetsplatshandledning 2
Projektkategori
YA! och pedagogiken
Projektstart
01.01.2023
Projektslut
31.12.2023
Målgrupp
Arbetsplatshandledare som handleder studerande i arbetslivet och arbetslivets bedömare som bedömer studerandes kunnande. Pedagoger som arbetar med studerandes utbildningsavtal eller läroavtal och som ska säkerställa arbetsplatshandledarnas kunnande.
Beskrivning

Enhetlig arbetsplatshandledening  fortsätter arbetet som inleddes 2022 och som innebar att kvalitetssäkra arbetsplatshandledarutbildningen som YA ordnar och göra den mer enhetlig. Genom att se över information, material och diskutera arbetsplatshandledarutbildning internt mellan ansvarspersoner kunde steg mot en enhetligare kultur tas under 2022. För 2023 finns två huvudmål

  1. Fortsatta satsningar för enhetlig arbetsplatshandledning genom återkommande diskussions- och utvecklingsmöten bland ansvarspersoner utgående från nationella Ohjaan.fi webbsidan. Tydliggöra arbetsplatshandledarutbildningen på webbsidan och förenhetliga anmälningsförfarandet. Erbjuda regelbunden handledningshjälp för arbetsplatshandledare.
  2. YA är aktiv, svenskspråkig part i det nationella Ohjaan.fi-nätverket som upprätthåller aktuell webbsida samt ordnar arbetsplatshandledarutbildning. YA ansvarar för den svenskspråkiga webbsidan och är en av 12 parter i nätverket. 
Kontaktperson
Christel Holmlund-Norren
Partners
Stadin ammattiopisto koordinerar Ohjaan.fi nätverket 2022-2023. Förutom YA deltar följande i nätverket
Careeria
Forssan ammatti-instituutti
Gradia
Kainuun ammattiopisto
Keuda
Koulutuskeskus Brahe
Kpedu
Live-säätiö
Omnia
Osao
Spesia
Stadin ammatti- ja aikuisopisto
Tredu
Finansiär
Undervisnings- och kulturministeriet
Status
Relaterade projekt
Bilagor

Yrkesakademin i Österbotten | 2019