projektinmating

Projektnamn
Digikunnig
Projektkategori
Lärmiljöer
Projektstart
03.01.2022
Projektslut
31.12.2023
Målgrupp
Digitalt kunnande och ledning (digiosaava.fi) är en utvecklingshelhet, vars syfte är att öka kunnandet om digitalisering hos anordnare av yrkesutbildning. 
Beskrivning

Vårt mål för utvecklingsarbetet är att bli en organisation där vi effektivt och kunsorienterat kan dra nytta av digital lär- och undervisningsteknologi. Vidare jobbar vi mot att bli en förnybar organisation där vi i vår verksamhetsmiljö kan ta emot de förändringar som digitaliseringen medför. 

Delområden i utvecklingsarbetet är tätt sammankopplade och stöder integrering av lärande och undervisning i organisationens pedagogiska och tekiska verlsamhetssätt samt ledning av dessa i digitaiseringens vardag. 

Utvecklingsarbetet görs inom två teman:
1. Ledning och administration i praktiken, som riktas speciellt till skolledningen 
  • Digitaliseringen som en del av organsationens strategi, mål och uppgift 
  • Leda och utveckla personalens kunnande 
  • Utveckla digitala infrastukturen 
  • Nätverkande – dela och samverka
2. Undervisning och lärande i praktiken samt lärmiljöer, riktas speciellt till undervisninsgpersonalen och stödtjänster för lärande  
  • Att leda pedagogisk undervisning och lärande 
  • Använda digitaliseringen i stöd, handledning och uppföljning av resultat 
  • Säkra och utveckla studerandes digitala kunnande 
  • Nyttja digitalt innehåll i undervisning och lärande 
Kontaktperson
Harriet Bystedt och Kim Vesterbacka Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Partners
Utvecklingsarbetet görs i ett nätverk bestående av 77 utbildningsanordnare. TTS Työtehoseura Ry står för koordineringen av utvecklingsarbetet och Yrkesakademin i Österbotten ansvarar för koordineringen på svenska.
Finansiär
Undervisnings- och kulturministeriet delfinansierar utvecklingsarbetet.
Status
Relaterade projekt
Bilagor

Yrkesakademin i Österbotten | 2019