projektinmating

  • UTBMT
Projektnamn
Enhetlig Arbetsplatshandledning
Projektkategori
YA! och pedagogiken
Projektstart
01.01.2022
Projektslut
31.12.2022
Målgrupp
För den interna utvecklingsverksamheten är lärare vid YA målgruppen och för utvecklingen av OHJAAN.fi på svenska är de finlandssvenska utbildningsanordnarna målgruppen.
Beskrivning

Yrkesakademin i Österbotten arbetar internt med att utveckla den introduktion och utbildning som arbetsplatshandledare och bedömare erbjuds utgående från nationellt material som upprätthålls av OHJAAN.fi-partnerskapsnätverket.

OHJAAN.fi erbjuder utbildningsanordnare en gemensam materialbank för utveckling av arbetsplatshandledarnas handlednings-och bedömningskompetens samt den nationella Handledning i lärandet i arbetslivet-webbutbildningen.

Nationella tjänster på svenska till arbetslivets arbetsplatshandledare och bedömare:

Kontaktperson
Christel Holmlund-Norrén
Partners
Under 2022 ingår i OHJAAN.fi partnerskapsnätverket 10 parter: Stadin AO (koordinator), Careeria, Gradia, Keuda, Kpedu, Live-säätiö, Omnia, Spesia, Tredu
Yrkesakademin i Österbotten.
Finansiär
Undervisnings- och kulturministeriet
Status
Relaterade projekt
Bästa kunnande - Parasta osaamista
Bilagor

Yrkesakademin i Österbotten | 2019