projektinmating

  • UTBMT
Projektnamn
Framåt med SSS (studier som stöder studiefärdigheterna)
Projektkategori
YA! och pedagogiken
Projektstart
01.01.2022
Projektslut
31.12.2023
Målgrupp
Yrkesutbildningsanordnare på andra stadiet i Finland.
Beskrivning

Med den av undervisnings- och kulturministeriet beviljade strategifinansieringen ska de deltagande parterna för alla anordnare av yrkesutbildning i nätverk skapa en utbildningshelhet för studier som stöder studiefärdigheterna

Utbildningshelhetens innehåll och mål ska

•tillgodose den studerandes individuella behov 
•utnyttja den goda praxis som redan skapats för studier som stöder studiefärdigheterna (t.ex. grundläggande matematiska färdigheter, språkmedvetna metoder, S2/R2, genomförande av gemensamma examensdelar)

Följande temaområden ingår

  1. Studiefärdigheter och livshantering  (Sedu ansvarig)
  2. Språk och kommunikation (TAI ansvarig)
  3. Språkmedvetenhet och klarspråk i yrkesstudierna (Tredu ansvarig)
  4. Arbetslivsfärdigheter samt digitala och matematiska färdigheter  (Kpedu ansvarig)
  5. Stödbehov och pedagogiska lösningar (SDO ansvarig)
  6. Verksamhetsmodeller för ordnande av SSS (Stadin AO ansvarig)

YA koordinerar de finlandssvenska utbildningsanorndarna, säkerställer en enhetlig utvecklingsverksamhet och ansvarar för den finlandssvenska utbildningen inom projektet och översättningar. 

OPVA haltuun Framåt med SSS har en totalbudget på 3 456 000 miljoner euro och Åbo stad är projektägare.

Kontaktperson
Ann-Maj Björkell-Holm
Partners
Åbo stad är projektägare. Av de finlandssvenska yrkesutbildningsanordnarna deltar förutom YA, Axxell och Prakticum.
Finansiär
Undervisnings- och kulturministeriet
Status
Relaterade projekt
Osaajaksi-Alla kan!
Bilagor

Yrkesakademin i Österbotten | 2019