projektinmating

  • UTBMT
Projektnamn
Framåt med SSS (studier som stöder studiefärdigheterna)
Projektkategori
YA! och pedagogiken
Projektstart
01.01.2022
Projektslut
31.12.2023
Målgrupp
Undervisnings- och handledningspersonal hos yrkesutbildningsanordnare på andra stadiet i Finland. Verksamheten riktar sig i första hand till stöd- och handledningspersonal, speciallärare, ansvariga handledare och ledning på olika nivåer.
Beskrivning

Med den av undervisnings- och kulturministeriet beviljade strategifinansieringen ska de deltagande parterna i nätverk skapa en utbildningshelhet för studier som stöder studiefärdigheterna.

Utbildningshelhetens innehåll och mål ska

•tillgodose den studerandes individuella behov 
•utnyttja den goda praxis som redan skapats för studier som stöder studiefärdigheterna (t.ex. grundläggande matematiska färdigheter, språkmedvetna metoder, S2/R2, genomförande av gemensamma examensdelar)

Följande temaområden ingår

  1. Studiefärdigheter och livshantering  (Sedu ansvarig)
  2. Språk och kommunikation (TAI ansvarig)
  3. Språkmedvetenhet och klarspråk i yrkesstudierna (Tredu ansvarig)
  4. Arbetslivsfärdigheter samt digitala och matematiska färdigheter  (Kpedu ansvarig)
  5. Stödbehov och pedagogiska lösningar (SDO ansvarig)
  6. Verksamhetsmodeller för ordnande av SSS (Stadin AO ansvarig)

YA är svenskspråkig koordinator, säkerställer en enhetlig utvecklingsverksamhet och ansvarar för den finlandssvenska utbildningen inom projektet samt översättningar. 

Läs om pågående utvecklingsverksamhet i bloggen OPVA haltuun Framåt med SSS

OPVA haltuun Framåt med SSS har en totalbudget på 3 456 000 miljoner euro och Åbo stad är projektägare.

Kontaktperson
Christel Holmlund-Norrén
Partners
Åbo stad är projektägare. Av de finlandssvenska yrkesutbildningsanordnarna deltar förutom YA, Axxell och Prakticum.
Finansiär
Undervisnings- och kulturministeriet.
Status
Relaterade projekt
Osaajaksi-Alla kan!
Bilagor

Yrkesakademin i Österbotten | 2019