projektinmating

  • UBS
Projektnamn
Kompetens och yrkeskunnande inom äldreomsorgen vid Sandlundens åldringscenter 202/519/2008
Projektkategori
Arbets- och Näringslivet
Projektstart
01.09.2008
Projektslut
31.12.2009
Målgrupp
Personal vid Sandlundens Åldringscenter
Beskrivning

Målsättningen med projektet ”Kompetens och yrkeskunnande i äldreomsorgen vid Sandlundens åldringscenter” är att tillämpa och utveckla den modell, som utvecklats inom projektet Kompetens och yrkeskunnande i äldreomsorgen 241/519/2007 och sålunda stöda organisationen med avseende på personalens kompetensutveckling (kompetenskartläggningar, analys och sammanfattning, utvecklingsplaner på individ- och enhetsnivå) samt utveckla organisationen som en lärande organisation.


Projektet avser även ge beredskap att tillämpa samarbetsinlärning som metod för lärande på arbetsplatsen utgående från de temata som speciellt fokuseras i kompetenskartläggningens resultat. Samarbetsinlärningen leds av Yrkesakademin i Österbotten och förverkligas vid Sandlundens åldringscenter. I processen betonas bland annat dialog, reflexion, teori som bas för yrkeskunnandet, praktiska erfarenheter, mål och kriterier för kunnandet i enlighet med de nationella examensgrunder samt en överenskommen handlingsplan i det praktiska arbetet. På detta sätt möjliggörs lärande på arbetsplatsen, integrering teori och praktik samt att utvecklingen av organisationen som en lärande organisation stimuleras. Projektet avser även att ge förslag på hur den resurs som finns inom Sandlundens åldringscenter kan omsättas och implementeras i olika verksamhetsmiljöer.

 

Kompetens och yrkeskunnande inom äldreomsorgen vid Sandlundens åldringscenter (pdf)

Kontaktperson
Elisabet Björk-Norrgård, utbildningschef
Yrkesakademin i Österbotten
Tfn 06-324 2321, 050-336 8281
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Partners
Samarbetspartners och partners som tar del av projektet
Yrkesakademin i Österbotten, projektägare
Sandlundens åldringscenter, Larsmo kommun, sociala avdelningen www.larsmo.fi

Projektet SIFKO-center www.sifko.fi
Äldrecentrum Österbotten.
http://www.korsholm.fi/sv/document.aspx?docID=10720&MenuID=10&TocID=0
Finansiär
Utbildningsstyrelsen
Status
Relaterade projekt
Bilagor

Yrkesakademin i Österbotten | 2019