projektinmating

  • UBS
Projektnamn
Kompetens och yrkeskunnande i äldreomsorgen vid Folkhälsan Östanlid 214/519/2007
Projektkategori
Arbets- och Näringslivet
Projektstart
01.09.2007
Projektslut
31.12.2008
Målgrupp
Personal vid Folkhälsan Östanlid
Beskrivning

Målsättningen med projektet är att utveckla modeller för flexibla och organisationsanpassade lösningar i syfte att stöda Folkhälsan Östanlid med avseende på personalens kompetensutveckling genom kompetenskartläggningar, analys och sammanfattning samt utvecklingsplaner på individ- och enhetsnivå som integreras i organisationens övriga utvecklingsstrategier. Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen.

HUR?

  • utveckla och förbättra modeller för personlig tillämpning på individnivå och enhetsnivå (hur personalens kompetensschema ser ut i dag och hur kompetensen kan upprätthållas och utvecklas för att möta framtida behov)
  • stöda organisationen i dess strävan att tydliggöra personalens kunnande i enlighet med strategin
  • sammanföra de modeller för kompetensbeskrivningar som finns inom organisationen med examensgrunderna för specialyrkesexamen i äldreomsorg i enlighet med behov inom organisationen och använda dem som verktyg i kompetenskartläggningen
  • stöda organisationen att utvecklas som en lärande organisation
  • i samråd ge förslag till hur organisationens egen expertis kan tas tillvara (internt och externt) och hur andra aktörer med specialkunnande inom i huvudsak Österbotten kan utgöra resurs för stärkande av yrkeskunnandet.

 

Kompetens och yrkeskunnande i äldreomsorgen vid Folkhälsan Östanlid

Kontaktperson
Elisabet Björk-Norrgård, Utbildningschef
Tfn 06-324 23 21 / 050-336 82 81
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Partners
Samarbetspartners och partners som tar del av projektet:
Yrkesakademin i Österbotten www.yrkesakademin.fi, projektägare (Svenska yrkesinstitutet)
Folkhälsans förbund www.folkhalsan.fi

Länsstyrelsen i Västra Finlands län www.laaninhallitus.fi
Österbottens förbund www.obotnia.fi
Yrkeshögskolan Novia www.novia.fi
Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi www.abo.fi/public/fc
Malmska hälso- och sjukvårdsomsrådet www.mhso.fi
Vasa sjukvårdsdistrikt www.vshp.fi
Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området www.fskompetenscentret.fi
SOnet BOTNIA www.sonetbotnia.fi
Projektet Äldrecentrum Österbotten www.korsholm.fi
Projektet SIFKO-center - Center för samordning av och information om fortbildning och kompetensutveckling samt information om utvecklings- och forskningstjänster inom hälso- och sjukvård och det sociala området i svenska Österbotten
Finansiär
Utbildningsstyrelsen
Status
Relaterade projekt
Bilagor

Yrkesakademin i Österbotten | 2019