projektinmating

  • EUsocialfond
  • Hävkraft
Projektnamn
DigiVerkstaden – Lösningar för digitalt lärande i yrkesutbildningen S22656
Projektkategori
Lärmiljöer
Projektstart
01.08.2021
Projektslut
31.08.2023
Målgrupp
Utbildningsanordnarens lärare, stöd och handledningspersonal samt övrig personal fungerar som målgrupp för insatserna. Den direkta målgruppen involveras i utvecklingsarbetet genom att de fungerar som målgrupp för piloteringsarbete, implementering, sprida goda erfarenheter via sitt deltagande i workshops, test-, handlednings-, inspirations- och diskussionstillfällen.
Beskrivning

Projektets mål är att hitta och systematisera lösningar där fördjupat pedagogiskt kunnande och välutvecklade, systematiskt förhöjda digitala färdigheter är i fokus. Utvecklingsarbetet kommer därmed att fokuseras på:

  1. YA Lärmiljö – Utveckling mot ett digitalt ekosystem för lärande
  2. YA DigiLots – Lotsar med pedagogisk spetskompetens och digitalt kollegialt lärande i fokus
  3. YA Märkesverkstaden – Införande av kompetensmärken för att systematisera och synliggöra kompetensutveckling

DigiVerkstaden höjer kunnandet genom att systematisera pedagogiskt stöd för digitalt lärande samt genom att ge förutsättningar att möta nya utmaningar via bättre digitala kompetenser och färdigheter i ett föränderligt, globalt samhälle som präglats av Covid19 pandemin. Utvecklingsverksamheten stöder lärare och handledare i sin profession samt utvecklar deras kompetenser för att möta framtidens omväxlande utbildningsbehov. Dessutom skapas bättre förutsättningar för studerande att flexibelt och effektivt kunna genomföra sin utbildning och ta examen, vara redo för arbetslivet och de utmaningar som ett arbetsliv i förändring medför. För att stöda den pedagogiska verksamheten integreras välfungerande system som synliggör lärande både för lärare, handledare och studerande via en digital lärmiljö och kompetensmärken.

Kontaktperson
Projektledare Harriet Bystedt, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Partners
Finansiär
Utvecklingsprojektet delfinansieras med ESF medel från NTM-centralen i Mellersta Finland, Konstsamfundet och Svenska kulturfonden.
Status
Relaterade projekt
Bilagor
  • Kulturfonden
  • YA
  • Kontsamfundet

Yrkesakademin i Österbotten | 2019