projektinmating

  • UBS
Projektnamn
Växla upp handledningen
Projektkategori
YA! och pedagogiken
Projektstart
01.01.2020
Projektslut
31.12.2022
Målgrupp
Till målgruppen hör undervisnings- och handledningspersonal som via sitt utvecklingsarbete stöder och handleder 2a stadiets studerande som fortsätter sina studier på 3e stadiet samt studerande som inlett studier på 3e stadiet. Som indirekt målgrupp fungerar samarbetsparternas övriga personal som handleder studerande.
Beskrivning

Inom utvecklingsprojektet kommer vi att fördjupa samarbetet kring övergångar från andra till tredje stadiet med ändamålsenliga handledningskanaler och -metoder. Målet är att utveckla och sammanföra regionala och nationella modeller för handledning till och stöd mellan studerande. Genomförandet av studier kommer att underlättas via ömsesidigt utbyte och samarbete mellan utbildare, gemensamma kommunikations- och handledningsmodeller samt via möjligheter att dra nytta av digitala kanaler och verktyg iinformationsspridningen och kontakter till studerande. I projektet utvecklas en fortsatt systematisk handledning, jämlika möjligheter till studier samt studerandes delaktighet i sina egna och medstuderandes studier.

Kontaktperson
Harriet Bystedt, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Partners
Delgenomförare: Axxell, Prakticum, Optima, Vamia. Samarbetsparter: Arcada och Novia.
Finansiär
Utbildningsstyrelsen har delfinansierat utvecklingsprojektet inom åtgärdsprogrammet Rätt att kunna
Status
Relaterade projekt
Bilagor
  • YA

Yrkesakademin i Österbotten | 2019