projektinmating

  • UBS
Projektnamn
Aktiv och välmående
Projektkategori
YA! och pedagogiken
Projektstart
01.01.2021
Projektslut
31.12.2022
Målgrupp
Projektets målgrupp är alla studerande i samtliga Finlandssvenska yrkesskolor. Till projektets målgrupp hör även pedagoger och personal som arbetar i yrkesskolorna i nätverket.
Idrottsföreningar och -organisationer är samarbetsparter och en indirekt målgrupp.
Beskrivning

Projektets huvudmål är att främja studerandes fysiska och psykiska välbefnnande genomförebyggande verksamhet och tidigt ingripande. Projektet har tre delmål;

  1. Kartläggning av nuläget i projektnätverkets skolor och planering av fortsatta steg för att främja studerandes fysiska och psykiska hälsa. Vi kartlägger samtidigt befntliga nätverk och material från olika projekt och organisationer. Resultatet är en vägkarta för att gå vidare medprojektet.
  2. Främja studerandes fysiska och psykiska hälsa. Vi riktar merparten av projektverksamheten till att främja studerandes fysiska och psykiskavälbefnnande på gräsrotsnivå i vardagen. Vi tar i bruk och förankrar nya redskap, handböcker, informationsmaterial, videor, digitala applikationer och verksamhetsmodeller för rörelse och motion i vardagen.
  3. Förankra verksamheten hos hela personalen och förändring av verksamhetskulturen. Vi skapar en organisationskultur som på lång sikt främjar välmående för studerande och personal.
Kontaktperson
Thomas Fant Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 050-407 00 50
Partners
Yrkesinstitutet Prakticum (Ägare), Axxell, Folkhälsan Utbildning Ab och Optima
Finansiär
Utbildningsstyrelsen
Status
Relaterade projekt
Bilagor

Yrkesakademin i Österbotten | 2019