projektinmating

  • UBS
Projektnamn
Indien nätverket - avaimet Intiaan
Projektkategori
Internationellt
Projektstart
01.01.2020
Projektslut
31.12.2021
Målgrupp
YA:s studerande och personal
Beskrivning

Toisen asteen ammatillisten oppilaitosten Intia‐verkoston toiminnan konkreettisena tavoitteena on edistää opettajien, opiskelijoiden, työpaikkaohjaajien ja yritysten muun henkilöstön tietämystä ja osaamista intialaisesta kulttuurista sekä kehittää opetuksen ja oppimisen yhteistyömahdollisuuksia monialaisessa yhteistyöverkostossa kotimaassa ja kohdealueella.

Verkosto tukee myös suomalaisen koulutuksen tunnetuksi tekemistä ja Suomi-brändin rakentamista Intiassa. Opettajavaihdon kehittäminen suomalaisten ja intialaisten opettajien välillä syventää globaalia kasvatusnäkökulmaa ja tuo sen useamman opiskelijan ja opettajan ulottuville ammatillisessa koulutuksessa edistäen näin kotikansainvälistymistä.

Tavoitteet:
- Kehittää ja mahdollistaa opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuksia
- Edistää opiskelijoiden ja asiantuntijoiden liikkuvuutta maiden välillä
- Laajentaa Intia-tietoutta opiskelijoiden ja henkilöstön piirissä
- Tarjota mahdollisuus oppia transversaaleja taitoja Euroopan ulkopuolisessa maassa

Kontaktperson
Susanna Vestling och Johanna Svedström-Söderman
Partners
Koordinator: Gradia
Deltagare: YA, Vamia, Turun ammatti-instituutti, Tredu, Suomen Diakonia opisto, Savon ammattiopisto, Saimaan ammattiopisto Sampo, Omnia, KSAO, Sedu, Koulutuskeskus Salpaus, Kpedu, Helsinki Business College.
Finansiär
UBS
Status
Relaterade projekt
Bilagor

Yrkesakademin i Österbotten | 2019