projektinmating

  • UTBM
Projektnamn
Kunskapsmärken
Projektkategori
YA! och pedagogiken
Projektstart
27.12.2017
Projektslut
31.12.2019
Målgrupp
Lärare inom yrkesutbildningen på andra stadiet
Beskrivning

Skapa och implementera ett nationellt system för kunskapsmärken som en del av identifiering och erkännande av lärarens kunnande. Systemet synliggör förutsättningarna på lärarens kunnande och utveckling av den inom den nya yrkesutbildningen på andra stadiet samt möjliggör att påvisa kunnandet via i yrkesprovsliknande miljö. I projektet drar vi nytta av de erfarenheter som läraren fått via utvecklingsarbetet inom digitala kunskapsmärken och kan utvidgas till att omfatta yrkeslärarens kunnande.

Ett nationellt system med digitala kunskapsmärken som ett sätt att identifiera och erkänna lärarens kunnande är vidareutvecklat och piloterat.

Kontaktperson
Harriet Bystedt
Partners
Haaga-Helia, JAMK, OulunAMK, TAMK och ÅA
Finansiär
OKM
Aktivt
Relaterade projekt
Bilagor

Yrkesakademin i Österbotten | 2019