projektinmating

  • EUsocialfond
Projektnamn
EVLEC2 - Enhancing Versatile Learning Environments and Competencies
Projektkategori
Internationellt
Projektstart
01.06.2019
Projektslut
31.05.2021
Målgrupp
YA:s studerande och personal.
Beskrivning

Det övergripande syftet med EVLEC 2 - Enhancing Versatile Learning Environments and Competencies är att kunna trygga en kvalitativ inlärning i mångsidiga lärmiljöer och att ge stärkta kompetenser, för såväl studerande som personal inom yrkesutbildningen. Inom projektet berörs utvecklingsbehov kopplade till lärmiljöer, utvärdering, bedömning och kompetens. Med mångsidig lärmiljö menas i detta fall att kunskap inhämtas från olika ställen (utomlands på arbetsplatser och på fritiden), inte enbart från ”skolbänken”.

Det förväntade resultatet för studerande är: A. Ökad inlärning i mångsidiga lärmiljöer B. Stärkta yrkeskompetenser C. Förbättrade sociala- och kulturella färdigheter samt nyckelkompetenser

För personalen är målsättningarna att:
A. Stärka handledningen i mångsidiga lärmiljöer
B. Säkerställa kvaliteten på studerandes utvärdering och bedömning av genomförd examensdel utomlands
C. Bekanta sig med arbetsbilden utomlands

samt för YA som organisation att:
A. Stärkt och utökat partnersamarbete
B. Stabil tillgång till högkvalitativa UA-platser utomlands C. Förbättrade rutiner för att nå målgrupperna

 

Kontaktperson
Susanna Vestling och Johanna Svedström-Söderman
Partners
MCAST-Malta college of arts, science and technology, CareMalta, Luso-Formatar S.A. Lisbon Portugal, Intercultural studies center Italy, M.N EduGate LTD Cyprus, Baldergymnasiet Sverige, Jotelschool Ter Duinen Belgium, ROC Noorderport Nederländerna, GRUPO Petanwen S.L Sevilla Spain
Finansiär
Erasmus+
Status
Relaterade projekt
Bilagor

Yrkesakademin i Österbotten | 2019