projektinmating

  • EUsocialfond
Projektnamn
Coaching Competencies
Projektkategori
Internationellt
Projektstart
01.06.2017
Projektslut
31.05.2019
Målgrupp
YA:s studerande och personal.
Beskrivning

Genom Erasmus+ KA102 projektet COACHING - Coaching Competencies and Routines for VET mobility väntas följande målsättningar nås:

  1. Stärkta kompetenser för personalen i deras handledande roll (coaching) i olika lärmiljöer samt ökad erfarenhet av erkännande av kunnande erhållet i annan lärmiljö enligt ECVET
  2. Ökad inlärning i olika lärmiljöer och stärkta nyckelkompetenser för studerande
  3. Ett stärkt partnersamarbete och ökad tillgång till IA- och jobbskuggningsplatser utomlands
  4. Stärkt tillämpning av ECVET-rutiner, som en kvalitetssäkrande åtgärd för att kunna trygga en kvalitativ inlärning i annan lärmiljö

Projektets huvudsakliga metod för att möta målsättningarna sker genom följande aktiviteter:

  1. kunskapsutbyte för personal i form av 1 veckas jobbskuggning eller 2-3 dagars studiebesök
  2. kompetensfrämjande IA-perioder om 4 veckor utomlands för studerande
Kontaktperson
Susanna Vestling och Johanna Svedström-Söderman
Partners
CareMalta, MCAST-Malta College of arts, science and technology, Service Internship Consulting Malaga Spain, Europea Austria, Luso-Formatar, S.A Lisboa Portugal, ALFMED France, Baldergymnasiet Skellefteå, Anderstorpsgymnasiet Skellefteå.
Finansiär
Erasmus+
Status
Relaterade projekt
BOOSTing Competencies
Bilagor
  • EUsocialfond

Yrkesakademin i Österbotten | 2019