projektinmating

  • EJFLU
  • Landsbygd 2020
  • aktionosterbotten
Projektnamn
Spektrum
Projektkategori
Arbets- och Näringslivet
Projektstart
01.08.2019
Projektslut
31.12.2021
Målgrupp
Aktörer inom hållbarhetsarbetet
Ungdomar
Beskrivning
Projektets direkta mål är att synliggöra och stärka aktörer som satsar hållbart och att ge möjlighet för aktörerna till nätverkande.
Projektets mål är även att lyfta upp och marknadsföra temat hållbarhet och goda exempel på hållbart agerande för en bredare allmänhet i Österbotten och så sprida information och goda exempel för flera aktörer att påbörja sitt hållbarhetsarbete. Ytterligare
producerar projektet informationsmaterial om hållbar utveckling och cirkulärekonomi.
För att projektets direkta mål skall uppfyllas behöver projektaktiviteterna ge det konkreta resultatet Hållbarhetsveckan i Österbotten samt informationsmaterial om cirkulärekonomi. 
Kontaktperson
Henrik Ingo
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Partners
Projektägare: Finlands svenska 4H
Projektledare Nora Backlund
+358 (0)44 079 7079
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Yrkesakademin i Österbotten
Lokalkraft Leader Åland LAG
Finansiär
Europeiska jordbruksfonden via Aktion Österbotten samt med bidrag av Svenska kulturfonden, Ossian och Betsy Schaumans Österbottniska jordbruksfond och Svenska Österbottens kulturfond, med medel från syskonen Hintz fond
Status
Relaterade projekt
Bilagor
  • Kulturfonden

Yrkesakademin i Österbotten | 2019