projektinmating

  • EUsocialfond
  • Hävkraft
  • NTM
Projektnamn
Talent Coastline Employment
Projektkategori
Integration
Projektstart
01.05.2020
Projektslut
30.04.2022
Målgrupp
Kohderyhmänä ovat 1. kansainväliset osaajat, johon kuuluu työperäiset maahanmuuttajat (sisältäen myös
vuokratyövoima ja kausityöntekijät) sekä kansainväliset tutkinto-opiskelijat, kansainväliset jatko-opiskelijat ja tutkijat 2. osaajien mukana mahdollisesti seuraavat puolisot ja perheenjäsenet sekä 3. Elinkeinoelämä Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.
Beskrivning
Talent Coastline Employment –hanke on syntynyt Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueiden erinomaisesta
työllisyystilanteesta, joka osaltaan realisoituu työvoimapulaksi, joka voi estää yritysten kasvun. Pohjanmaan ELYkeskuksen
Talent Coastline ekosysteemityö on tuonut yhteen alueen toimijat osaajapulaa ratkaisemaan
kansainvälisen rekrytoinnin avulla. Alueilla on vahvoja kansainvälisiä koulutusorganisaatioita sekä korkeakoulutuksen
että ammatillisen koulutuksen saroilla. Koulutusorganisaatioiden kansainväliset osaajat tarvitaan alueelle
elinkeinoelämän palvelukseen ja tämä vaatii tukea yrityksiin kv-hr ja lupa-asioiden osaamisen osalta, kielitaidon osalta,
markkinoinnin osalta ja erityisesti asenteiden muokkaamisen osalta.
Hankkeeseen ovat sitoutuneet kahden maakunnan osalta lähes kaikki koulutusorganisaatiot, alueiden maakunnalliset
liitot sekä valtiotoimijan edustajat kuten ELY-keskus ja TE-toimisto sekä AVI. Elinkeinoyhtiöt, kauppakamari sekä
yrittäjäjärjestöt ovat lähettäneet vahvaa viestiä ko. palveluiden, koordinoinnin sekä yhteistyön tarpeesta. Hankkeeseen
sitoutuneet yritykset Wärtsilä ja Barona toimivat kansainvälisessä toimintaympäristössä ja tuovat hankkeeseen tärkeän
mahdollisuuden yhteistyöhön julkisen ja yksityisen sektorin välillä työnvälitykseen ja rekrytointiin liittyen. Kolmannen
sektorin toimijoista kansainvälisen Erasmus Student Networkin ja Auroras-verkoston mukana olo tukee hankkeen
tavoitteita pitovoiman vahvistamiseksi alueilla. Hankkeen koordinaattorilla Vaasan kaupungilla on pitkä kokemus
asettautumispalveluiden tuottamisesta maahanmuuttoon liittyen, joille hanke tarjoaa kaivattua tukea ja mahdollisuutta
kehittyä edelleen. Kokkolan kaupungin mukana olo vahvistaa ko. kaupunkiseutujen yhteistyötä ja rakentaa yhteistä
työssäkäyntialuetta Pohjanmaan rannikkoseudulle
Hanke koostuu kolmesta kokonaisuudesta: 1. ELÄ MEILLÄ 2. TYÖSKENTELE MEILLÄ! 3. APUA MEILTÄ! Kussakin
kokonaisuudessa on toimia, joita tehdään joko molemmilla alueilla tai toisen alueen toimesta alueellisesti siten, että ne
tulokset ovat molempien alueiden käytössä. 1. Elä meillä! keskittyy kansainvälisten osaajien kielitaidon vahvistamiseen
sekä heidän paikallisten verkostojen muodostamisen tukemiseen 2. Työskentele meillä! -kokonaisuus tähtää
työnantajien kansainvälisen rekrytoinnin tukemiseen ja kehittämiseen työnantajien suunnatun koulutuksen ja
viestinnän keinoin. 3. Apua meiltä! osuuden tarkoituksena on palvelumuotoilun välineenä saada viranomaistoiminnan
parempi koordinaatio osana kansainvälisten osaajien tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelutoimintaa, sekä näiden palveluiden jalkauttaminen kansainvälisen rekrytoinnin tueksi paikallisella ja alueellisella tasolla.
Kontaktperson
Sofia Mitts-Björkblom
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Partners
Projektägare: Vaasan kaupunki, Konsernihallinto, Hallinto ja asiointi
Petra Winberg, Hankepäällikkö

Kokkolan kaupunki - Karleby stad
Vaasan Yliopisto, Kielikeskus Linginno
Yrkesakademin Österbotten
Vamia

Finansiär
ESR; Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Status
Relaterade projekt
Bilagor

Yrkesakademin i Österbotten | 2019