projektinmating

  • EUsocialfond
  • Hävkraft
  • NTM
Projektnamn
Jobb Point
Projektkategori
Arbets- och Näringslivet
Projektstart
01.08.2019
Projektslut
31.12.2022
Målgrupp
Projektets målgrupp är arbetsgivare, ungdomar och personer med svag ställning på arbetsmarknaden.
Beskrivning

Projektets mål är att främja företags och organisationers produktivitet och komkurrenskraft genom att utgående från arbetslivets behov av kunnig arbetskraft och från arbetslöshetsstatistiken kartlägga kompetensen som behövs i arbetslivet samt att hitta och åtgärda eventuella brister i kunnandet hos arbetssökanden för at fylla kompetensbehovet.

Kontaktperson
Nina Pihl, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 044 750 3283
Partners
Finansiär
ESF / Socialfonden, NTM-centralen i Österbotten, egen finansiering.
Status
Relaterade projekt
Bilagor
  • EUsocialfond
  • Hävkraft
  • NTM
  • YA

Yrkesakademin i Österbotten | 2019