projektinmating

  • EJFLU
  • NTM
  • YA
Projektnamn
EkoNu!- För ekobranschen i Svenskfinland
Projektkategori
Arbets- och Näringslivet
Projektstart
01.09.2015
Projektslut
31.03.2019
Målgrupp
Projekts huvudsakliga målgrupp är svenskspråkiga ekoproducenterna i Österbotten, Egentliga Finland och Nyland. Projektet vänder sig även till ovan nämnda regioners primärproducenter, skogsägare och läroanstalter inom naturbruk, som söker information om t.ex. övergång till ekologisk odling och/eller – produktion. Projektet riktar sig också till konsumenter av ekologiska produkter och indirekt till övriga inom ekologiska kedjan t.ex. till livsmedelsförädlare, handeln, maskinförsäljare mm.
Beskrivning

”EkoNu! – för ekobranschen i Svenskfinland ” är ett projekt vars syfte är att inspirera och väcka intresse för ekologisk produktion och produkter i den ekologiska livsmedelskedjan i Nyland, Egentliga Finland och Österbotten genom bl.a. informationsförmedling. En annan målsättning är att höja kompetensen hos målgruppen så att konkurrenskraften och lönsamheten för ekologisk odling och produktion förbättras och stärks.  Projektets målsättning är också att skapa och stärka samarbetsnätverk till stöd för utvecklingen av den ekologiska branschen.  

Projektets verksamhet innefattar följande åtgärdshelheter; demonstrationsodlingar, mentorskap, informationsförmedling, utvecklande av samarbete och startande av samarbetsringar, höjning av kompetens samt utvecklande av kommunikations koncept samt samarbete med nationella aktörer inom den ekologiska näringen via ProLuomu rf´s koordineringsprojekt.

Kontaktperson
Ann-Sofi Ljungqvist (projektledare) YA! Yrkesakademin i Österbotten tfn 044-750 3220
Partners
Yrkesakademin i Österbotten (YA!) är projektägare och de bakomliggande organisationerna till projekt ”EkoNu!-för ekobranschen i Svenskfinland” är Österbottens svenska producentförbund r.f., Nylands svenska producentförbund r.f., Åbolands svenska lantbruksproducentförbund r.f., och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f.
Finansiär
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, Nyland och Österbotten / EUGFJ
Status
Relaterade projekt
Bilagor
  • NTM
  • SLC

Yrkesakademin i Österbotten | 2019