projektinmating

Projektnamn
Effektiv Produktion av Effektiva hus
Projektkategori
Arbets- och Näringslivet
Projektstart
01.01.2018
Projektslut
31.10.2021
Målgrupp
Företag inom byggbranschen i sin helhet dvs förutom byggföretag även el- och vvs-företag.
Planeringsbyråer, Utbildningssektorn med fokus på byggrelaterade utbildningslinjer, Fastighetsägare i behov av energibesparing
Beskrivning

Projektet fokuserar på att ta fram en kostnadseffektiv huskonstruktion med hög energieffektivitet för småskalig hustillverkning. Målsättningen är att ta fram en helt ny automatiserad produktionsmetod för prefabricerade hus. Åtgärderna inom projektet är

  • Att ta fram en konstruktionstyp som är anpassad för automatiserad tillverkning.
  • Att hitta lämpliga råmaterial och komponenter
  • Att hitta lämpliga tillverkningsmaskiner
  • Att prova olika konstruktioner och tillverkningsmetoder Resultaten är
  • En slutrapport, en test-/lärmiljö och konstruktionsmodell som kan användas och tillämpas av entreprenörer inom byggbranschen
  • Ett demo hus som kan används som test labb till forskning om huskonstruktioner, material och produktionsmetoder Eftersom demohuset byggs vid Yrkesakademins enhet i Vasa av element monterade i en stålram kan enstaka element eller väggar bytas ut utan att riva hela huset. Det gör det möjligt att använda anläggningen till kontinuerlig utvärdering av olika väggkonstruktioner och isolationsmaterial.
Kontaktperson
Tomas Hansson
Partners
Tillverkare och byggföretag

Lunatone - Österrike
Clarus arkitekt - Sverige
RISE - Sverige
Chalmers - Sverige
EcoPro - Nederländerna
Ferroamp - Sverige
Fronius - Tyskland
Senergia - Sverige
Sensorcell - Finland
Europrofil - Sverige
Procons - Finland
Sprsun - Kina
Sunfactor - Danmark

Diverse lokala grossister
Finansiär
ERUF Österbottens förbund, SÖFUK
Status
Relaterade projekt
Bästa ledarskap - Parasta johtamista
Bilagor
  • EUsocialfond
  • ÖF
  • YA

Yrkesakademin i Österbotten | 2019