projektinmating

Projektnamn
KOPA Utbildning som tjänst
Projektkategori
YA! och pedagogiken
Projektstart
01.01.2020
Projektslut
31.12.2021
Målgrupp
Beskrivning

Målsättningen är att stärka samarbetet mellan YA och bildningssektorn inom Närpes stad, för att i högre grad kunna erbjuda utbildning som service utgående från regionens specifika behov. I projektet samverkar grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning på andra stadiet, fri bildning samt yrkesutbildning på andra och tredje stadiet. 
Projektet leds av Kommunförbundet och erfarenhetsutbyte sker mellan de 13 olika delprojekten. 

Kontaktperson
Affärsutvecklingschef Ann-Maj Björkell-Holm
Partners
Närpes stad
Finansiär
Samarbete med kommunförbundet
Status
Relaterade projekt
Bilagor

Yrkesakademin i Österbotten | 2019