projektinmating

  • UBS
Projektnamn
Bäst tillsammans! Yhdessä parasta!
Projektkategori
YA! och pedagogiken
Projektstart
17.06.2020
Projektslut
30.06.2022
Målgrupp
Målgruppen i Bäst tillsammans! inom västra Finland är personal inom undervisnings-, utbildnings- samt arbetslivstjänster dvs. lärare, handledningspersonal, förmän, ledning och representanter för arbetslivet. Dessa är i nyckelställning i det vardagliga kompanjonskapet mellan utbildningsanordnaren och arbetslivet när det gäller utbildning som ordnas på en arbetsplats.

Olika personalgrupper blir delaktiga i utvecklingsarbetet Bäst tillsammans! genom att YA i Bäst tillsammans! vidareutvecklar lotslärarverksamheten. Detta sker genom att två lotsar blir ansvariga för utvecklingen av lotslärarverksamheten och det kollegiala lärandet inom organisationen. Dessa lotsar fungerar också tillsammans med de övriga utsedda lotsarna som kollegialt stöd i vardagen i frågor som gäller PUK (Personlig utvecklingsplan för kunnandet), utbildnings- och läroavtalsverksamheten och att förverkliga enhetliga tjänsteprocesser av god kvalitet.
Beskrivning

Projektet Bäst tillsammans! - västra Finland är första projektet i ett utvecklingspprogram för Kvalitet och jämlikhet inom yrkesutbildning och som pågår under åren 2020-2022. Bäst tillsammans! västa Finland ingår i ett nätverk av totalt 76 utbildningsanordnare i Finland.  Projektet koordineras nationellt av Tredu.

Projektet har tre huvudmål och för YA! betyder dessa:

1. Ökat samarbete mellan utbildningsanordnare genom kollegialt lärande

2. Säkerställa kvaliteten inom yrkesutbildningen genom kollegialt lärande - utveckling av lotslärarverksamheten vid YA!

3. Kundorienterad tjänsteprocess - utveckling av den personliga tillämpningen i utbildning som ordnas på en arbetsplats.

YA! vidareutvecklar nätverk med både utvecklingskompanjoner i arbetslivet, bland studerande och övriga intressentgruppen. Nätverket omfattar också övriga intressentgrupper och utbildningsanordnare. YA! ingår i det lokala nätverket "Kust-Österbotten". Genom dessa lokala nätverk kan arbetslivs- och näringslivets behov bättre beaktas.

Kontaktperson
Affärsutvecklingschef Ann-Maj Björkell-Holm (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)
Projektledare Christel Holmlund-Norrén (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)
Partners
I nätverket Bäst tillsammans! i Västra Finland som också koordineras av Tredu ingår totalt 26 utbildningsanordnare. I det lokala nätverket ingår förutom YA! Vamia, Optima, Sedu och Suomen Yrittäjäopisto. Sedu koordinerar det lokala nätverket
Finansiär
Utbildningsstyrelsen delfinansierar projektet.
Status
Relaterade projekt
Bästa kunnande - Parasta osaamista
Bilagor

Yrkesakademin i Österbotten | 2019